Tapılan ümumi test sayı : 140

A) C
B) E
C) A
D) B
E) D
A) E
B) C
C) A
D) D
E) B
A) C
B) A
C) E
D) B
E) D
A) C
B) A
C) B
D) E
E) D
A) B
B) E
C) C
D) A
E) D
A) B
B) A
C) C
D) D
E) E
A) E
B) D
C) B
D) C
E) A
A) E
B) C
C) D
D) A
E) B
A) D
B) A
C) C
D) E
E) B
A) A
B) C
C) E
D) B
E) D
A) A
B) E
C) C
D) D
E) B
A) B
B) C
C) D
D) E
E) A
y=log2(5-sinx) funksiyasının təyin oblastını tapın
A) x>6
B) x>4
C) x>5
D)
E) Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu
A) B
B) E
C) D
D) C
E) A
A) A
B) E
C) B
D) D
E) C
A) A
B) C
C) B
D) D
E) E
A) C
B) D
C) E
D) B
E) A
A) E
B) A
C) C
D) B
E) D
A) E
B) B
C) D
D) C
E) A
A) B
B) D
C) E
D) C
E) A
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top