Tapılan ümumi test sayı : 140

A) D
B) B
C) E
D) A
E) C
A) B
B) E
C) D
D) C
E) A
A) D
B) B
C) A
D) E
E) C
A) C
B) B
C) E
D) A
E) D
A) E
B) C
C) A
D) D
E) B
A) C
B) E
C) A
D) B
E) D
A) B
B) C
C) A
D) E
E) D
A) B
B) C
C) A
D) D
E) E
A) B
B) E
C) A
D) C
E) D
A) B
B) A
C) C
D) E
E) D
A) B
B) A
C) E
D) C
E) D
A) E
B) C
C) B
D) D
E) A
y=log2(5-sinx) funksiyasının təyin oblastını tapın
A) x>5
B)
C) x>4
D) Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu
E) x>6
A) E
B) C
C) D
D) B
E) A
A) D
B) B
C) A
D) C
E) E
A) E
B) C
C) D
D) B
E) A
A) A
B) C
C) B
D) E
E) D
A) A
B) B
C) C
D) E
E) D
A) D
B) B
C) E
D) C
E) A
A) C
B) D
C) E
D) B
E) A
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top