Tapılan ümumi test sayı : 40

Aşağıdakılardan hansı qaçışın üçüncü fazasına aiddir?
A) Finişetmə
B) Məsafə boyunca qaçış
C) Təkan etmək
D) Startdan çıxma
E) Uçuş fazası
Aləti uzağa atmaq üçün hansı qabiliyyəti inkişaf etdirmək lazımdır?
A) Qüvvəni
B) Sürət-güc
C) Çevikliyi
D) Qəhrəmanlığı
E) Elastikliyi
Dözümlülük qabiliyyətini hansı hərəkətlər inkişaf etdirir?
A) 200 m məsafəyə qaçış və şahmat oynamaq
B) Turnikdə çoxsaylı dartınmalar və uzaq məsafəyə at çapmaq
C) Uzaq məsafələrə qaçış və idman oyunları
D) 200 m təkrar qaçışlar və gimnastika
E) 400 m məsafəyə qaçış və bədii gimnastika
Qaçaraq uzunluğa tullanma fazaları hansı sıralamada doğrudur?
A) Qaçış, təkan, enmə, yıxılma
B) Təkan, uçuş, enmə, ayağa durma
C) Yeriş, qaçış, uçuş, enmə
D) Qaçış, təkan, uçuş, enmə
E) Qaçış, uçuş, enmə, sürüşmə
Qaçış neçə hissədən ibarətdir?
A) 5
B) 3
C) 6
D) 4
E) 2
Qısa məsafəyə qaçış zamanı verilən komandaların sayı neçədir?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 1
E) 2
“Məkik qaçış” hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?
A) Sürəti
B) Elastikliyi
C) Qüvvəni
D) Dözümlülüyü
E) Çevikliyi
Aşağıdakılardan hansı hərəki (fiziki) qabiliyyətə daxil deyil?
A) Qüvvə
B) Sürət-güc
C) Çeviklik
D) Dözümlülük
E) Qəhrəmanlıq
Sağa dönmə bucağı neçə dərəcədir?
A) 30
B) 60
C) 45
D) 90
E) 120
Sıranın önündə dayanan necə adlanır?
A) İdmançı
B) Əlaçı
C) İstiqamətçi
D) Kapitan
E) Ucaboy
Məsafə nə vaxt saxlanılır?
A) Dəyişiklik zamanı
B) Fasilə zamanı
C) Sıra düzülüşü zamanı
D) Tullanma zamanı
E) Cərgə düzülüşü zamanı
İnterval hansı düzülüşdə istifadə olunur?
A) Qollar yanda “tək cərgə”
B) Əllər çiyində “tək sıra”
C) Qollar yanda “tək sıra”
D) Əllər beldə “ tək sıra”
E) Əllər baş arxasında “tək sıra”
Sağa dönmə zamanı ağırlıq ayaqların hansı hissələri üzərinə düşür?
A) Sol pəncə və sol dabana
B) Sol daban və sağ pəncəyə
C) Hər iki pəncəyə
D) Sağ daban və sol pəncəyə
E) Hər iki dabanlara
Ən çox vaxt dərsin hansı hissəsinə sərf olunur?
A) Hazırlıq hissəsinə
B) Tamamlayıcı hissəyə
C) Giriş hissəsinə
D) Əsas hissəyə
E) Giriş və tamamlayıcı hissəyə
Dərsin giriş hissəsində hansı düzülüşdən istifadə olunur?
A) Əl-ələ düzülüş
B) Şahmatvari düzülüş
C) Dairəvi düzülüş
D) Tək cərgə düzülüş
E) Üç sıralı düzülüş
Fiziki gərginliyi azaltmaq və tənəffüsü bərpa etmək dərsin hansı hissəsində yerinə yetirilir?
A) Əsas hissənin əvvəlində
B) Əsas hissənin ortasında
C) Tamamlayıcı hissəsində
D) Hazırlıq hissəsinin sonunda
E) Hazırlıq hissəsində
Şagirdlərin fiziki tərbiyəni sevməsinə təsir edən müsbət amillər:
A) Müəllimin maarifləndirmə bacarığı və şəxsi nümunəsi
B) Həkim nəzarətini artırmaq
C) Dostlarla səyahətə çıxmaq
D) Valideyin nəzarətini artırmaq
E) İdman geyimi və əşyalar almaq
Fiziki tərbiyə və idmanın gənclərin həyatında sosial rolu:
A) Yaxşı istirahət etmək
B) Əzələ gücünə malik olmaq
C) Zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq
D) Gigiyenik biliklər qazanmaq
E) Həyati biliklər qazanmaq
Fiziki tərbiyənin həyata keçirilməsi üçün vacib olan amil:
A) Peşəkar kadrların olması
B) Kollektivin düzgün formalaşması
C) Yarışların sayının artırılması
D) Fənn kabinetlərinin çoxluğu
E) İdman ləvazimatlarının çoxluğu
Fiziki tərbiyə fənninin məqsədi nədir?
A) Kütləvi tədbirlər təşkil etmək
B) Turist yürüşləri təşkil etmək
C) Şagirdlərin fiziki inkişafına nail olmaq
D) Olimpiya oyunlarına idmançılar hazırlamaq
E) Şagirdlərin sağlamlığını qorumaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top