Tapılan ümumi test sayı : 40

Aşağıdakılardan hansı qaçışın üçüncü fazasına aiddir?
A) Finişetmə
B) Uçuş fazası
C) Startdan çıxma
D) Təkan etmək
E) Məsafə boyunca qaçış
Aləti uzağa atmaq üçün hansı qabiliyyəti inkişaf etdirmək lazımdır?
A) Qüvvəni
B) Sürət-güc
C) Qəhrəmanlığı
D) Çevikliyi
E) Elastikliyi
Dözümlülük qabiliyyətini hansı hərəkətlər inkişaf etdirir?
A) Uzaq məsafələrə qaçış və idman oyunları
B) 400 m məsafəyə qaçış və bədii gimnastika
C) 200 m məsafəyə qaçış və şahmat oynamaq
D) Turnikdə çoxsaylı dartınmalar və uzaq məsafəyə at çapmaq
E) 200 m təkrar qaçışlar və gimnastika
Qaçaraq uzunluğa tullanma fazaları hansı sıralamada doğrudur?
A) Yeriş, qaçış, uçuş, enmə
B) Qaçış, təkan, uçuş, enmə
C) Qaçış, təkan, enmə, yıxılma
D) Qaçış, uçuş, enmə, sürüşmə
E) Təkan, uçuş, enmə, ayağa durma
Qaçış neçə hissədən ibarətdir?
A) 2
B) 5
C) 4
D) 6
E) 3
Qısa məsafəyə qaçış zamanı verilən komandaların sayı neçədir?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 5
E) 4
“Məkik qaçış” hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?
A) Qüvvəni
B) Çevikliyi
C) Dözümlülüyü
D) Sürəti
E) Elastikliyi
Aşağıdakılardan hansı hərəki (fiziki) qabiliyyətə daxil deyil?
A) Sürət-güc
B) Qəhrəmanlıq
C) Dözümlülük
D) Qüvvə
E) Çeviklik
Sağa dönmə bucağı neçə dərəcədir?
A) 90
B) 30
C) 120
D) 45
E) 60
Sıranın önündə dayanan necə adlanır?
A) İstiqamətçi
B) Ucaboy
C) Kapitan
D) İdmançı
E) Əlaçı
Məsafə nə vaxt saxlanılır?
A) Sıra düzülüşü zamanı
B) Dəyişiklik zamanı
C) Fasilə zamanı
D) Tullanma zamanı
E) Cərgə düzülüşü zamanı
İnterval hansı düzülüşdə istifadə olunur?
A) Əllər baş arxasında “tək sıra”
B) Qollar yanda “tək cərgə”
C) Əllər çiyində “tək sıra”
D) Əllər beldə “ tək sıra”
E) Qollar yanda “tək sıra”
Sağa dönmə zamanı ağırlıq ayaqların hansı hissələri üzərinə düşür?
A) Hər iki dabanlara
B) Sol daban və sağ pəncəyə
C) Hər iki pəncəyə
D) Sağ daban və sol pəncəyə
E) Sol pəncə və sol dabana
Ən çox vaxt dərsin hansı hissəsinə sərf olunur?
A) Giriş və tamamlayıcı hissəyə
B) Giriş hissəsinə
C) Hazırlıq hissəsinə
D) Tamamlayıcı hissəyə
E) Əsas hissəyə
Dərsin giriş hissəsində hansı düzülüşdən istifadə olunur?
A) Üç sıralı düzülüş
B) Şahmatvari düzülüş
C) Tək cərgə düzülüş
D) Dairəvi düzülüş
E) Əl-ələ düzülüş
Fiziki gərginliyi azaltmaq və tənəffüsü bərpa etmək dərsin hansı hissəsində yerinə yetirilir?
A) Tamamlayıcı hissəsində
B) Hazırlıq hissəsinin sonunda
C) Əsas hissənin ortasında
D) Əsas hissənin əvvəlində
E) Hazırlıq hissəsində
Şagirdlərin fiziki tərbiyəni sevməsinə təsir edən müsbət amillər:
A) Dostlarla səyahətə çıxmaq
B) İdman geyimi və əşyalar almaq
C) Valideyin nəzarətini artırmaq
D) Müəllimin maarifləndirmə bacarığı və şəxsi nümunəsi
E) Həkim nəzarətini artırmaq
Fiziki tərbiyə və idmanın gənclərin həyatında sosial rolu:
A) Əzələ gücünə malik olmaq
B) Yaxşı istirahət etmək
C) Həyati biliklər qazanmaq
D) Zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq
E) Gigiyenik biliklər qazanmaq
Fiziki tərbiyənin həyata keçirilməsi üçün vacib olan amil:
A) Yarışların sayının artırılması
B) Fənn kabinetlərinin çoxluğu
C) Kollektivin düzgün formalaşması
D) Peşəkar kadrların olması
E) İdman ləvazimatlarının çoxluğu
Fiziki tərbiyə fənninin məqsədi nədir?
A) Şagirdlərin fiziki inkişafına nail olmaq
B) Turist yürüşləri təşkil etmək
C) Şagirdlərin sağlamlığını qorumaq
D) Olimpiya oyunlarına idmançılar hazırlamaq
E) Kütləvi tədbirlər təşkil etmək
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top