Tapılan ümumi test sayı : 80

A) A
B) C
C) E
D) D
E) B
A) E
B) B
C) D
D) A
E) C
A) E
B) A
C) C
D) D
E) B
A) elektrik tutumuna
B) elektrik gərginliyinə
C) yükə
D) elektrik sahəsinin intensivliyinə
E) enerji sıxlığına
A) B
B) D
C) C
D) E
E) A
A) E
B) B
C) C
D) A
E) D
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,9
D) 0,25
E) 0,5
A) 1, 3, 4
B) 2, 4
C) yalnız 1
D) 1, 4
E) yalnız 4
Hündürlüyü 12 sm olan cisim toplayıcı linzanın yarım fokusundadır. Xəyalın hündürlüyünü tapın.
A) 4 sm
B) 18 sm
C) 24 sm
D) 12 sm
E) 6 sm
 Cisim toplayıcı linzada fokusla ikiqat fokus arasında (F
A) həqiqi, tərsinə, böyüdülmüş, ikiqat fokusdan arxada (f>2F)
B) mövhumi, tərsinə, böyüdülmüş, yerləşdiyi tərəfdə ikiqat fokusun arxasında (f>2F)
C) həqiqi, tərsinə, öz ölçüsündə, fokusla ikiqat fokus arasında (F
D) həqiqi, düzünə, kiçildilmiş, fokusla linza arxasında (0
E) mövhumi, düzünə, kiçildilmiş, yerləşdiyi tərəfdə ikiqat fokusun arxasında (f>2F)
A) A
B) C
C) E
D) B
E) D
İkinci mərtəbənin pəncərəsindən 4 metr hündürlükdən atılmış daş evin divarından 3 metr məsafədə düşür. Daşın yerdəyişməsinin modulunu tapın
A) 3 m
B) 4 m
C) 1 m
D) 5 m
E) 7 m
A) B
B) C
C) D
D) E
E) A
Saatın saniyə əqrəbi hansı müddətdə 240 dövr edər
A) 1 saat
B) 4 saat
C) 3 saat
D) 5 saat
E) 2 saat
Üç məsələ həll edilir: 1. İki kosmik gəminin birləşmə prosesi tədqiq edilir. 2. Kosmik gəmilərin Yer kürəsi ətrafında fırlanma periodu hesablanır. 3. Kosmik gəminin ölçüləri təyin edilir. Hansı halda kosmik gəmilərə maddi nöqtə kimi baxmaq olar?
A) Birici və üçüncü halda
B) Yalnız ikinci halda.
C) Yalnız birinci halda.
D) Yalnız üçüncü halda
E) Hər üç halda
Avtomobil uzunluğu 109 km olan dairəvi yolla iki dəfə şəhər ətrafında fırlanır. Avtomobilin getdiyi l yolunu və onun yerdəyişməsinin S modulunu tapın.
A) l=218 km, S=0 km
B) l=109 km, S=0 km
C) l=0, S=109 km
D) l=S=0 km
E) l=S=218 km
A) 10a
B) 2a
C) 0,4 a
D) 5a
E) 2,5a
A) elektrik yükünün
B) müqavimətin
C) gücün
D) elektrik tutumunun
E) gərginliyin
A) 5
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top