Tapılan ümumi test sayı : 78

Aşağıdakılardan hansı 7510 ədədinin ikilik say sistemindəki qiymətidir ?
A) 1010101
B) 1001011
C) 1101101
D) 1011110
E) 1100011
Məktəb alqoritmik dilində S:=18 x:=6 x:=x+4 S:=S-x alqoritminin icrasından sonra S kəmiyyətinin qiyməti nə olacaq?
A) 12
B) 12
C) 14
D) 8
E) 6
Bunlardan hansı informasiyanın əsas xassəsi deyil?
A) Obyektivlik
B) Dəqiqlik
C) Aktuallıq
D) Məxfilik
E) Adekvatlıq
Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi kimdir?
A) Leybnis
B) Corc Bul
C) Pascal
D) Aristotel
E) Lütfi Zadə
İlk kompüterlərin element bazası nə olmuşdur?
A) Elektron lampalar
B) Tranzistorlar
C) Böyük ölçülü relelər
D) İnteqral mikrosxemlər
E) Dişli çarxlar
Google SketchUp redaktorunda hansı alətdən istifadə etdikdə modellər ekranı tam tutur?
A) A
B) C
C) B
D) E
E) D
A3 vərəqinin ölçüsü nə qədərdir?
A) 297mm x 420mm
B) 210mm x 148mm
C) 297mm x 210mm
D) 594mm x 841mm
E) 594mm x 420mm
Elektron yazışmalarda “ünsiyyət etikasına” görə mətnin ….. yazılması məsləhət deyil.
A) Baş hərflərlə
B) Qrafik yazılarla
C) Rəngli hərflərlə
D) Qalın ştrixlərlə
E) Ənənəvi hərflərlə
“Windows” hansı proqram təminatının növünə aiddir?
A) Tətbiqi proqramlar
B) Ofis proqramları
C) Qrafik redaktorlar
D) Proqramlaşdırma alətləri
E) Sistem proqlamları
Noutbuklar hansı kompüter növünə aiddir?
A) Mobil kompüterlər
B) Superkompüter
C) Mikrokompüter
D) Meynfreym
E) Minikompüter
Microsoft Word mətn redaktorunda mətni qeyd edib aşağıdakı pəncərədən 2,0 seçsək nə baş verəcək?
A) Simvollar arası məsafə 2 olacaq.
B) Qeyd olunmuş mətn 2 sütuna bölünəcək
C) Qeyd olunmuş mətn 2 yerə bölünəcək
D) Sətirlər arası məsafə 2 olacaq.
E) Şriftin ölçüsü 2 olacaq
ALPLogo proqramlaşdırma mühitində düzgün səkkizbucaqlı çəkmək üçün proqramda hansı ko manda buraxılıb? qələmiendir təkrarla 8 [irəli 100 —–]
A) sağa 90 və ya sola 90
B) sağa 45 və ya sola 45
C) sağa 60 və ya sola 60
D) geri 45
E) sağa 60
Kompüter söndürüldükdə informasiya hansı yaddaşdan silinir?
A) Operativ yaddaşdan
B) CD-ROM diskindən
C) Fləş yaddaşdan
D) Yumşaq diskdən
E) Sərt diskdən
Bunlardan hansılar giriş qurğusudur? 1. Sistem bloku 2. Monitor 3. Klaviatura 4. Printer 5. Skaner
A) 2,4
B) 3,5
C) 2,3,5
D) 1,2,4
E) 2,5
Hansı komanda düzgün yazılmayıb?
A) geri 5
B) qələmiendir
C) qələmineni
D) irəli 250
E) sola 320
Kompüterlərin aşağıdakı növlərindən hansı fərdi kompüter deyil?
A) Superkompüterlər
B) Noutbuklar
C) Cib kompüterləri
D) Masaüstü kompüterlər
E) Planşet kompüterlər
1 kilobaytda neçə bit var?
A) 100
B) 8
C) 8192
D) 1000
E) 1024
Göz vasitəsilə qəbul edilən informasiya necə adlanır?
A) Vizual
B) Səs
C) Taktil
D) Dad
E) Qoxu
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top