Tapılan ümumi test sayı : 80

Azimut nəyə deyilir?
A) Həqiqi meridianın şimal istiqaməti ilə verilən istiqamət arasında qalan və saat əqrəbinin hərəkəti üzrə ölçülən bucağa azimut deyilir
B) Maqnit meridianının şimal istiqaməti ilə verilən istiqamət arsında qalan vəsaat əqrəbinin hərəkəti üzrə ölçülən bucağa azimut deyilir
C) Direksion bucağı ilə maqnit azimutu arasında qalan bucağa azimut deyilir
D) Həqiqi meridianla maqnit meridianı arasında qalan bucağa azimut deyilir
E) Kilometrik şəbəkənin şaquli xətti ilə verilən istiqamət arsında qalan və saat əqrəbinin hərəkəti üzrə ölçülən bucağa azimut deyilir
1: 50 000 miqyaslı topoqrafik xəritə üzrə ölçülmüş 1mm-lik parçanın uzunluğu ərazidə neçə metr təşkil edir
A) 50 m
B) 500 m
C) 250 m
D) 25 m
E) 100 m
1: 25 000 miqyaslı topoqrafik xəritə üzrə ölçülmüş 1mm-lik parçanın uzunluğu ərazidə neçə metr təşkil edir?
A) 25m
B) 50 m
C) 75 m
D) 100 m
E) 250 m
Sıra nədir?
A) Döyüş maşınlarının və artilleriya qurğularının təlim mərkəzlərində birgə hərəkət üçün atış kursu ilə müəyyən edilmiş düzülüşdür
B) Döyüş maşınlarında təlim mərkəzlərində birgə hərəkət üçün atış kursu ilə müəyyən edilmiş düzülüşdür
C) Hərbi qulluqçuların piyada və maşınlarda təlim mərkəzlərinə getmək üçün təlimatlarla müəyyən edilmiş düzülüşdür
D) Hərbi qulluqçuların, bölmələrin və hissələrin piyada və maşınlarda birgə hərəkəti üçün Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş düzülüşdür
E) Döyüş maşınlarında hərbi paradda birgə hərəkət üçün qarnizonun rəisinin müəyyən edilmiş düzülüşdür
Sıranın eni nədir?
A) Cinahlar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
B) Tağımlar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
C) Manqalar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
D) Bölüklər arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
E) Taborlar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
Cinah nədir?
A) Cinah-sıra düzülüşünün həyata keçirildiyi yerdir. Sıra döndükdə cinahların adları dəyişməz.
B) Cinah- hərbi hissənin qərargahının sağ (sol) tərəfidir. Sıranın harada düzülməsindən asılı olaraq cinahların adları dəyişər.
C) Cinah-sıranın hərbi qulluqçularının üzləri baxan tərəfdir. Sıra döndükdə cinahın adı dəyişməz.
D) Cinah-sıranın ön (arxa) tərəfidir. Sıra döndükdə cinahların adları dəyişməz.
E) Cinah-sıranın sağ (sol) kənarıdır. Sıra döndükdə cinahların adları dəyişməz
Masqalanma nə məqsədlə həyata keçirilir? (Yanlış olanı qeyd edin)
A) bölmələrin döyüş qabiliyyətini saxlamaq
B) bölmələrin qəfildən fəaliyyətini təmin etmək
C) bölmələri mühəndis sursatları ilə təmin etmək
D) bölmələrinin dəqiq vəziyyətini düşməndən gizlətmək
E) bölmələrinin dəqiq yerini düşməndən gizlətmək
Aşağıdakılardan hansı döyüş təminatına aid deyil?
A) Əşya və ərzaq təminatı
B) Mühəndis və kimyəvi təminat
C) Kəşfiyyat
D) Mühafizə
E) Maskalanma
Yürüş nizamına olan tələblər. (Yanlış olanı qeyd edin)
A) manqanın yüksək manevrliyini
B) şəxsi heyyətin qüvvələrinin saxlanmasını təmin etməlidir
C) Manqanın sıra hazırlığının səviyyəsinin yüksək olmasını
D) yürüş nizamı manqanın yüksək hərəkət sürətini
E) döyüş nizamına tez düzülməsini
Ümumqoşun döyüşünün neçə əsas növü var və hansılardır?
A) 3 - hücum, müdafiə və təqib
B) 3 - Yandan ötmə, dövrələmə və geri çəkilmə
C) 2 - hücum və müdafiə
D) 2 - təqib və qarşılaşma döyüşü
E) 4 - Hücum, müdafiə, təqib və qarşılaşma döyüşü
Müasir ümumqoşun döyüşünün səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid olmayanı qeyd edin.
A) Yüksək sürət
B) Tərəflərin manevr üçün bir-birinə imkan verməsi
C) Yüksək manevrili
D) Qətiyyətli
E) Vəziyyətin tez və kəskin dəyişməsi
Döyüş nədir?
A) Müharibə aparan tərəflərin bölmə və hissələrinin manevrələr etmələridir
B) Müharibə aparan tərəflərin bölmə və hissələrinin mütəşəkkil silahlı toqquşmasıdır
C) Bölmə və hissələrinin mütəşəkkil şəkildə bir yerdən başqa yerə yerdəyişməsidir
D) Müharibə aparan tərəflərin atəş vasitələrinin mütəşəkkil atəş açmasıdır
E) Bölmə və hissələrinin mütəşəkkil şəkildə su maneələrini keçərək uzun məsafəni qət etməsidir
Yerişdə geriyə dönmələr hansı komanda ilə yerinə yetirilir?
A) “Geriyə - Marş”
B) “Geriyə - Qayıt”
C) “Geriyə - Dön”
D) “Geriyə - Gəl”
E) “Geriyə - Yönəl”
Sıra addımı ilə yeriyərkən ayağı yerdən hansı hündürlüyə qaldırmalı?
A) 20-25 sm
B) 25-30 sm
C) 10-15 sm
D) 20-30 sm
E) 15-20 sm
Sıra addımı nə vaxt tətbiq edilmir?
A) Yemək masasına yaxınlaşdıqda və ondan aralandıqda
B) Bölmələr təntənəli marşla keçdikdə
C) Yerişdə əsgəri salam verdikdə
D) Sıradan çıxdıqda və sıraya qayıtdıqda
E) Hərbi qulluqçular rəisə yanaşdıqda və ondan aralandıqda
Addımlar neçə cür olur?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 1
Addımla yerişin normal tempi və addımın ölçüsü hansıdır?
A) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 110-120 addım, addımın ölçüsü 70-80sm olmalıdır
B) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 120-130 addım, addımın ölçüsü 75-85 sm olmalıdır
C) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 165-180 addım, addımın ölçüsü 85-90sm olmalıdır
D) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 100-110 addım, addımın ölçüsü 65-70sm olmalıdır
E) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 130-140 addım, addımın ölçüsü 80-85 sm olmalıdır
Yerində neçə dönmə var?
A) 5
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2
Yerində “farağat” vəziyyəti komandasız qəbul edilir: (yanlış olanı qeyd edin:
A) Raport verərkən
B) Əmr verərkən və alarkən
C) Təsərrüfat işləri ilə məşğul olarkən
D) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa edilərkən
E) Komandalar verərkən
AR Silahlı Qüvvələrinin Nizamnamələri hansı tarixdə təsdiq olunmuşdur?
A) 20 sentyabr 1993-cü ildə
B) 23 sentyabr 1994-cü ildə
C) 12 noyabr 1995-ci ildə
D) 26 iyun 1993-cü ildə
E) 9 oktyabr 1992-ci ildə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top