Tapılan ümumi test sayı : 80

Azimut nəyə deyilir?
A) Kilometrik şəbəkənin şaquli xətti ilə verilən istiqamət arsında qalan və saat əqrəbinin hərəkəti üzrə ölçülən bucağa azimut deyilir
B) Direksion bucağı ilə maqnit azimutu arasında qalan bucağa azimut deyilir
C) Maqnit meridianının şimal istiqaməti ilə verilən istiqamət arsında qalan vəsaat əqrəbinin hərəkəti üzrə ölçülən bucağa azimut deyilir
D) Həqiqi meridianın şimal istiqaməti ilə verilən istiqamət arasında qalan və saat əqrəbinin hərəkəti üzrə ölçülən bucağa azimut deyilir
E) Həqiqi meridianla maqnit meridianı arasında qalan bucağa azimut deyilir
1: 50 000 miqyaslı topoqrafik xəritə üzrə ölçülmüş 1mm-lik parçanın uzunluğu ərazidə neçə metr təşkil edir
A) 250 m
B) 500 m
C) 100 m
D) 50 m
E) 25 m
1: 25 000 miqyaslı topoqrafik xəritə üzrə ölçülmüş 1mm-lik parçanın uzunluğu ərazidə neçə metr təşkil edir?
A) 100 m
B) 75 m
C) 25m
D) 250 m
E) 50 m
Sıra nədir?
A) Döyüş maşınlarında təlim mərkəzlərində birgə hərəkət üçün atış kursu ilə müəyyən edilmiş düzülüşdür
B) Döyüş maşınlarının və artilleriya qurğularının təlim mərkəzlərində birgə hərəkət üçün atış kursu ilə müəyyən edilmiş düzülüşdür
C) Hərbi qulluqçuların piyada və maşınlarda təlim mərkəzlərinə getmək üçün təlimatlarla müəyyən edilmiş düzülüşdür
D) Hərbi qulluqçuların, bölmələrin və hissələrin piyada və maşınlarda birgə hərəkəti üçün Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş düzülüşdür
E) Döyüş maşınlarında hərbi paradda birgə hərəkət üçün qarnizonun rəisinin müəyyən edilmiş düzülüşdür
Sıranın eni nədir?
A) Manqalar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
B) Taborlar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
C) Tağımlar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
D) Bölüklər arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
E) Cinahlar arasındakı məsafə sıranın eni adlanır
Cinah nədir?
A) Cinah-sıranın sağ (sol) kənarıdır. Sıra döndükdə cinahların adları dəyişməz
B) Cinah-sıranın ön (arxa) tərəfidir. Sıra döndükdə cinahların adları dəyişməz.
C) Cinah- hərbi hissənin qərargahının sağ (sol) tərəfidir. Sıranın harada düzülməsindən asılı olaraq cinahların adları dəyişər.
D) Cinah-sıra düzülüşünün həyata keçirildiyi yerdir. Sıra döndükdə cinahların adları dəyişməz.
E) Cinah-sıranın hərbi qulluqçularının üzləri baxan tərəfdir. Sıra döndükdə cinahın adı dəyişməz.
Masqalanma nə məqsədlə həyata keçirilir? (Yanlış olanı qeyd edin)
A) bölmələrinin dəqiq yerini düşməndən gizlətmək
B) bölmələrin qəfildən fəaliyyətini təmin etmək
C) bölmələrinin dəqiq vəziyyətini düşməndən gizlətmək
D) bölmələri mühəndis sursatları ilə təmin etmək
E) bölmələrin döyüş qabiliyyətini saxlamaq
Aşağıdakılardan hansı döyüş təminatına aid deyil?
A) Əşya və ərzaq təminatı
B) Mühəndis və kimyəvi təminat
C) Mühafizə
D) Kəşfiyyat
E) Maskalanma
Yürüş nizamına olan tələblər. (Yanlış olanı qeyd edin)
A) Manqanın sıra hazırlığının səviyyəsinin yüksək olmasını
B) manqanın yüksək manevrliyini
C) döyüş nizamına tez düzülməsini
D) yürüş nizamı manqanın yüksək hərəkət sürətini
E) şəxsi heyyətin qüvvələrinin saxlanmasını təmin etməlidir
Ümumqoşun döyüşünün neçə əsas növü var və hansılardır?
A) 3 - Yandan ötmə, dövrələmə və geri çəkilmə
B) 2 - təqib və qarşılaşma döyüşü
C) 2 - hücum və müdafiə
D) 4 - Hücum, müdafiə, təqib və qarşılaşma döyüşü
E) 3 - hücum, müdafiə və təqib
Müasir ümumqoşun döyüşünün səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid olmayanı qeyd edin.
A) Qətiyyətli
B) Tərəflərin manevr üçün bir-birinə imkan verməsi
C) Yüksək sürət
D) Vəziyyətin tez və kəskin dəyişməsi
E) Yüksək manevrili
Döyüş nədir?
A) Müharibə aparan tərəflərin bölmə və hissələrinin manevrələr etmələridir
B) Müharibə aparan tərəflərin atəş vasitələrinin mütəşəkkil atəş açmasıdır
C) Müharibə aparan tərəflərin bölmə və hissələrinin mütəşəkkil silahlı toqquşmasıdır
D) Bölmə və hissələrinin mütəşəkkil şəkildə bir yerdən başqa yerə yerdəyişməsidir
E) Bölmə və hissələrinin mütəşəkkil şəkildə su maneələrini keçərək uzun məsafəni qət etməsidir
Yerişdə geriyə dönmələr hansı komanda ilə yerinə yetirilir?
A) “Geriyə - Marş”
B) “Geriyə - Gəl”
C) “Geriyə - Dön”
D) “Geriyə - Qayıt”
E) “Geriyə - Yönəl”
Sıra addımı ilə yeriyərkən ayağı yerdən hansı hündürlüyə qaldırmalı?
A) 10-15 sm
B) 20-30 sm
C) 15-20 sm
D) 25-30 sm
E) 20-25 sm
Sıra addımı nə vaxt tətbiq edilmir?
A) Yerişdə əsgəri salam verdikdə
B) Bölmələr təntənəli marşla keçdikdə
C) Hərbi qulluqçular rəisə yanaşdıqda və ondan aralandıqda
D) Yemək masasına yaxınlaşdıqda və ondan aralandıqda
E) Sıradan çıxdıqda və sıraya qayıtdıqda
Addımlar neçə cür olur?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
E) 1
Addımla yerişin normal tempi və addımın ölçüsü hansıdır?
A) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 110-120 addım, addımın ölçüsü 70-80sm olmalıdır
B) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 100-110 addım, addımın ölçüsü 65-70sm olmalıdır
C) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 130-140 addım, addımın ölçüsü 80-85 sm olmalıdır
D) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 165-180 addım, addımın ölçüsü 85-90sm olmalıdır
E) Addımla yerişin normal tempi dəqiqədə 120-130 addım, addımın ölçüsü 75-85 sm olmalıdır
Yerində neçə dönmə var?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 6
Yerində “farağat” vəziyyəti komandasız qəbul edilir: (yanlış olanı qeyd edin:
A) Raport verərkən
B) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa edilərkən
C) Əmr verərkən və alarkən
D) Komandalar verərkən
E) Təsərrüfat işləri ilə məşğul olarkən
AR Silahlı Qüvvələrinin Nizamnamələri hansı tarixdə təsdiq olunmuşdur?
A) 23 sentyabr 1994-cü ildə
B) 20 sentyabr 1993-cü ildə
C) 26 iyun 1993-cü ildə
D) 12 noyabr 1995-ci ildə
E) 9 oktyabr 1992-ci ildə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top