Tapılan ümumi test sayı : 40

20%- lik artımla banka qoyulan pul, bir ildən sonra 3000 manat olarsa, onda birillik artım neçə manat olar?
A) 600 manat
B) 1000 manat
C) 2500 manat
D) 150 manat
E) 500 manat
2   6   ( ? )   ( ? )   42   56   72
A) 18, 28
B) 24, 28
C) 18, 30
D) 20, 28
E) 20, 30
İzmirdən Bakıya getmək üçün eyni zamanda yola çıxan iki avtobusdan birinin sürəti isə 100 km /saat –dır.Sürətlə gedən avtobus ,yavaş gedəndən 3 saat əvvəl Bakıya çatır.Buna görə İzmirlə Bakı arasındakı yol neçə km-dir?
A) 1200
B) 1500
C) 1300
D) 1400
E) 1600
A) B
B) E
C) D
D) A
E) C
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A) C
B) E
C) B
D) D
E) A
A) B
B) A
C) D
D) E
E) C
I. 490 472 II. 236 220 III. 110 96 IV. 48 36 V. (?) (?)
A) 16 ,12
B) 18, 8
C) 12, 6
D) 20, 5
E) 16, 8
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A) B
B) E
C) C
D) D
E) A
A)
B)
C)
D)
E)
A) E
B) B
C) C
D) D
E) A
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A) B
B) E
C) D
D) A
E) C
A) 4
B) 3
C) 5
D) 1
E) 8
A) B
B) D
C) C
D) E
E) A
I. 9 ■ 5 = 32 II. 12 ■ 7 = 43 III. 19 ■ 4 = 61 IV. 13 ■ 15 = ?
A) 52
B) 54
C) 56
D) 55
E) 53
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A) A
B) B
C) E
D) C
E) D
A) 194
B) 55
C) 35
D) 33
E) 116
I. 5 ○ 4 = 61 II 7 ○ 5 = 218 III 6 ○ 2 = 208 IV. 8 ○ 7 = ?
A) 305
B) 144
C) 169
D) 216
E) 121
A) E
B) D
C) B
D) A
E) C
A) B
B) D
C) C
D) A
E) E
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin. 23  28  38  49  ?  70  77
A) 56
B) 62
C) 58
D) 66
E) 64
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top