Tapılan ümumi test sayı : 61

Bunlardan hansı Böyük Qafqaz ərazisində yerləşir?
A) Zəngəzur silsiləsi
B) Qapıcıq dağ
C) Talış dağ
D) Kükü dağ
E) Babadağ dağ
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top