Tapılan ümumi test sayı : 144

Meduzanın sürfəsi necə adlanır?
A) planula
B) protonema
C) quyruqlu sürfə
D) qamçılı sürfə
E) 6 qarmaqlı sürfə
Əgər işçi bal arısında qanadların sayı 1 cüt olsa idi, onda onun hərəkət orqanlarının sayı verilmiş hansı cücünün hərəkət orqanlarının sayına bərabərdir?
A) yaşıl çəyirtkənin
B) işçi qarışqa
C) ev milçəyi
D) kələm kəpənəyinin
E) yaşıl şala
Böyük göl ilbizi neçə hissədən ibarətdir?
A) 2 gövdə və ayaq
B) 2 bas ayaq
C) 2 bas gövdə
D) 1 gövdə
E) 3 bas gövdə ayaq
Göl ilbizinin ifrazat orqanı hansıdır?
A) qaraciyər
B) ağciyər
C) yoxdur
D) böyrək
E) metanefridiler
Göl ilbizinin ağciyəri neçə ədəddir?
A) 2
B) 5
C) 1
D) 4
E) 3
Böyük göl ilbizinin aralıq orqanı hansıdır?
A) balıqlar
B) qaraciyər sorucusu
C) insan
D) makaralı ilbiz
E) yoxdur
Göl ilbizinin çanağı neçə burumludur?
A) 2
B) 5
C) 4
D) 6
E) 4-5
Molyuska sözünün mənası nədir?
A) təkayaqlı
B) çanaq
C) bərk
D) sedef
E) yumsaq
Sfaqnum hansı bitki qrupuna aiddir?
A) Mamırlar
B) Örtülü toxumlular
C) Yosunlar
D) Qıjıkimilər
E) Çılpaqtoxumlular
Ağ planarinin neçə gözü var?
A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
E) 6
Molyuskların ifrazat orqanı necə adlanır?
A) Borucuqlar
B) Qıf şəkilli borular
C) Kloaka
D) Malpigi boruları
E) Böyrək
Ən az ayaqlı heyvan hansıdır?
A) Leylək
B) Molyusk
C) Milçək
D) At
E) Durna
Göl ilbizinin bədəni neçə buğumdan ibarətdir?
A) 1-2
B) 2-3
C) 2-4
D) 5-6
E) 4-5
Tibb Zəlisi Xaricdən nə ilə örtülü olur?
A) kutikula
B) kirpiklərlə
C) qılaf
D) örtük toxuması
soxulcanın hansı hissəsinə kəmər deyilir?
A) ön tərəfindəki buğumlara
B) sonuncu buğumuna
C) orta buğumlara
D) regenerasiya olunduğu yerə
Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə həlqəvi qurdlarda əmələ gəlmişdir?
A) 1-ci bədən boşluğu
B) 2-ci bədən boşluğu
C) anal dəlik
D) dəri-əzələ kisəsi
E) protonefridial tipli ifrazat
Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə həlqəvi qurdlar tipində meydana gəlmişdir?
A) dəri-əzələ kisəsi
B) anal dəlik
C) 1-ci bədən boşluğu
D) 2-ci bədən boşluğu
E) protonefridial tipli ifrazat sistemi
Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə həlqəvi qurdlarda yaranıb?
A) Dəri-əzələ kisəsi
B) Ikinci bədən boşluğu
C) 1-ci bədən boşluğu
D) Protonefridial tipli ifrazat sistemi
E) Anal dəlik
Uşaq bizquyruğunun digər adı nədir?
A) exinokkok
B) enterbioz
C) planari
D) liqula
E) volvoks
Dişi askarid gündə nə qədər yumurta qoyur
A) 100 minə qədər
B) 10 minə qədər
C) 200 minə qədər
D) 30 minə qədər
E) 40 minə qədər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top