Tapılan ümumi test sayı : 600

Aşağıdakılardan biri ev itinə aid deyil
A) qulaq seyvanının olması
B) quyruğun olması
C) diri bala doğması
D) süd vəzilərinin olması
E) dimdiyinin olması
Hansı məməlilərdə dodaq və ağız dəhlizi yoxdur?
A) Heç birində
B) İlk məməlilərdə və kürəkayaqlılarda
C) Balinalarda və ilk məməlilərdə
D) Siçankimilərdə və kürəkayaqlılarda
E) Primatkimilərdə və yarasalarda
Hepard yırtıcılar dəstəsinin hansı fəsiləsinə aiddir?
A) Dələlər
B) Ayılar
C) İtkimilər
D) Kaftarlar
E) Pişikkimilər
Quşlarda rudiment orqanlar hansılardır
A) incik sümüyü .ön ətraf barmaqları
B) incik sümüyü. said sümüyü
C) dirsək və qamış sümüyü
D) mil və incik sümüyü
E) pəncə lüləsi dirsək lüləsi
Aşağıdakı heyvanlardan hansının kloakası var?
A) şirin
B) kirpinin
C) donuzun
D) ördəkburunun
E) balinanın
Quşların lələkləri ilə məməlilərin tükləri arasında oxşarlıq nədədir?
A) eyni maddədən ibarət olmalarında
B) uçmağa kömək etmələrində
C) xarici görünüşlərində
D) quruluşlarında
E) rənglərinin eyni olmasında
Məməlilərin əksəriyyətində boyun fəqərələrinin sayı neçədir?
A) 8
B) 12
C) 5
D) 7
E) 3
Məməlilərin boynunda neçə fəqərə olur?
A) 3
B) 8
C) 1
D) 5
E) 7
Göyərçinin rudiment orqanları hansı hissədədir
A) arxa ətrafın bud hissəsində
B) on ətrafın bazu hissəsində
C) arxa ətrafın baldır hissəsində
D) on ətrafın said hissəsində
E) arxa ətrafın qurşaq hissəsində
Bu əlamətlərdən hansı bütün məməli heyvanlara xasdır?
A) diribaladoğma
B) quyruğun olması
C) balanı süd ilə bəsləmə
D) tük örtüyü
E) dişlərin olması
İtin çiyin qurşağı skeleti hansı sümüklərdən təşkil olunmuşdur?
A) körpücük və kürək sümüklərindən
B) kürək sümüklərindən
C) qarğa və körpücük sümüklərindən
D) kürək, körpücük, döş və qarğa sümüklərindən
E) körpücük, kürək və qarğa sümüklərindən
Plasentalılardan fərqli olaraq ilk məməlilərdə
A) caynaqlar olur
B) yüksək bədən temperaturu olur
C) quyruq olur
D) kloaka olur
E) tük örtüyü olur
Məməlilərin dərisi xaricdən nə ilə örtulmuşdur?
A) yoğun
B) epidermis
C) cod
D) kutis
E) tiftik
Primatlar dəstəsinə aid deyil;
A) lemur
B) əntər
C) oranqutan
D) qorilla
E) pekar
Qarğalar hansı tip quşlardır?
A) Oturaq
B) Köçəri
C) Uçub gedən
D) Meşə quşları
Hansı tip quşların hərəkətləri gələn mövsümün o qədər də ürəkaçan olmadığını bildirir?
A) Uçub gedən
B) Oturaq
C) Sinantrop
D) Köçəri
Fikri tamamlayın: Qarquşu .........
A) Qarın az yağdığı rayonlara köç edir
B) Qarın bol olduğu rayonlara köç edir
C) Şibyələrin arasında ehtiyat qida maddələri toplayır
D) Meşə quşudur
Əraziyə görə münasibətinə əsasən quşlar neçə qrupa bölünür?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
Hansı quşlar quş qripinin yayılmasında iştirak edir?
A) Sinantrop
B) Köçəri
C) Uçub gedən
D) Oturaq
Hansı quş qış yuxusuna gedir?
A) Çobanaldadan
B) Zağca
C) Sərçə
D) Arıquşu
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top