Tapılan ümumi test sayı : 600

Hansı quş ağac koğuşlarında ehtiyat qida maddələri gizlədir?
A) Zığzığ
B) Sərçə
C) Qarğa
D) Arıquşu
Sərçələr hansı quşlara aiddir?
A) Oturaq
B) Uçub gedən
C) Köçəri
D) Meşə
Firəng toyuğu hansı quşun ikinci adıdır?
A) Cüllütün
B) Doydağın
C) Qaranazın
D) Sesarın
Sərçəkimilərin Azərbaycanda neçə növü var?
A) 320
B) 290
C) 280
D) 150
Leyləkkimilərə hansılar aiddir?
1.İbislər,
2.Tetra,
3.Vağlar,
4.Leyləklər
A) 2, 3, 4
B) 2, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 3, 4
Tovuzquşu quşların hansı dəstəsinə daxildir?
A) Qızılquşkimilərə
B) Toyuqkimilərə
C) Ağacdələnkimilərə
D) Cüllütkimilərə
Doydağın çəkisi nə qədərdir?
A) 20qr
B) 18kq
C) 16kq
D) 56qr
Dəvəquşukimilərin ən kiçik nümayəndələri hansı quşlardır?
A) nandukimilər
B) dəvəquşukimiilər
C) kazuarkimilər
D) kivikimilər
E) əsl dəvəquşukimilər
Afrika dəvəquşunun əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Uçması və qaçması
B) Yumurtlaması
C) Yelpiyini itirmiş lələklərin ox hissəsi əmələ gətirməsi
D) Arxa ətrafında 3 barmağın olması, yumurtanın üzərində təkcə erkək fərdin kürt yatması, həmçinin bitkilərin yumuşaq hissələri ilə qidalanması
E) Qaçması
Yırtıcı quşlar neçə yerə bölünür?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
Dəvəquşukimilərə hansı dəstələr aiddir?
1.Əsl dəvəquşukimilər, 2
.Gənələr,
3.Sərçələr,
4.Nandukimilər,
5.Kivilər,
6.Toyuqkimilər,
7.Kazuarkimilər
A) 1, 4, 5, 7
B) 2, 5, 6, 7
C) 3, 4, 5, 7
D) 3, 6
Dinozavrların hansı nümayəndəsində lələk örtüyü var?
A) Terepod
B) Arxeoptriks
C) Skat
D) Amfibi
Quşlar hansı heyvanlardan əmələ gəlmişdir?
A) Dəyirmiağızlılardan
B) Balıqlardan
C) Sürünənlərdən
D) Məməlilərdən
Ətcəbalalılar neçə gün yuvada qalırlar?
A) 2-5
B) 20-30
C) 10-60
D) 7-10
Quşlar necə çoxalırlar?
A) Yumurtlamaqla
B) Diri bala doğmaqla
C) Bəzi növləri kürü tökməklə, bəzi növləri isə diri bala doğmaqla
D) Kürü tökməklə
Yumurtanın içərisindəki sarını nələr saxlayır?
A) Sitoplazma
B) Rüşeym diski
C) Xalazlar
D) Hava kamerası
Kiçik quşlar nə qədər kürt yatırlar?
A) 2 aya qədər
B) 2 həftəyə qədər
C) 2 ilə qədər
D) 3 günə qədər
Quş balalarının neçə inkişaf tipi var?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
Böyük quşlar nə qədər kürt yatırlar?
A) 37 gün
B) 1 həftə
C) 2 həftə
D) 2 ay
Bu quşun adı 5 hərfdən ibarətdir. O, öz yumurtasını qayaların başına qoyur və heç vaxt balanın qayğısına qalmır. Bu quşu tapın
A) Qarğa
B) Sərçə
C) Kayra
D) zarı
E) Kolma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top