Tapılan ümumi test sayı : 600

Hansı quş ağac koğuşlarında ehtiyat qida maddələri gizlədir?
A) Arıquşu
B) Sərçə
C) Qarğa
D) Zığzığ
Sərçələr hansı quşlara aiddir?
A) Uçub gedən
B) Köçəri
C) Oturaq
D) Meşə
Firəng toyuğu hansı quşun ikinci adıdır?
A) Cüllütün
B) Sesarın
C) Doydağın
D) Qaranazın
Sərçəkimilərin Azərbaycanda neçə növü var?
A) 290
B) 280
C) 150
D) 320
Leyləkkimilərə hansılar aiddir?
1.İbislər,
2.Tetra,
3.Vağlar,
4.Leyləklər
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 2, 4
D) 1, 3, 4
Tovuzquşu quşların hansı dəstəsinə daxildir?
A) Toyuqkimilərə
B) Ağacdələnkimilərə
C) Qızılquşkimilərə
D) Cüllütkimilərə
Doydağın çəkisi nə qədərdir?
A) 20qr
B) 16kq
C) 56qr
D) 18kq
Dəvəquşukimilərin ən kiçik nümayəndələri hansı quşlardır?
A) əsl dəvəquşukimilər
B) dəvəquşukimiilər
C) kivikimilər
D) kazuarkimilər
E) nandukimilər
Afrika dəvəquşunun əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Yelpiyini itirmiş lələklərin ox hissəsi əmələ gətirməsi
B) Qaçması
C) Yumurtlaması
D) Arxa ətrafında 3 barmağın olması, yumurtanın üzərində təkcə erkək fərdin kürt yatması, həmçinin bitkilərin yumuşaq hissələri ilə qidalanması
E) Uçması və qaçması
Yırtıcı quşlar neçə yerə bölünür?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
Dəvəquşukimilərə hansı dəstələr aiddir?
1.Əsl dəvəquşukimilər, 2
.Gənələr,
3.Sərçələr,
4.Nandukimilər,
5.Kivilər,
6.Toyuqkimilər,
7.Kazuarkimilər
A) 1, 4, 5, 7
B) 3, 4, 5, 7
C) 3, 6
D) 2, 5, 6, 7
Dinozavrların hansı nümayəndəsində lələk örtüyü var?
A) Amfibi
B) Skat
C) Terepod
D) Arxeoptriks
Quşlar hansı heyvanlardan əmələ gəlmişdir?
A) Məməlilərdən
B) Sürünənlərdən
C) Balıqlardan
D) Dəyirmiağızlılardan
Ətcəbalalılar neçə gün yuvada qalırlar?
A) 7-10
B) 10-60
C) 20-30
D) 2-5
Quşlar necə çoxalırlar?
A) Kürü tökməklə
B) Bəzi növləri kürü tökməklə, bəzi növləri isə diri bala doğmaqla
C) Yumurtlamaqla
D) Diri bala doğmaqla
Yumurtanın içərisindəki sarını nələr saxlayır?
A) Rüşeym diski
B) Hava kamerası
C) Sitoplazma
D) Xalazlar
Kiçik quşlar nə qədər kürt yatırlar?
A) 3 günə qədər
B) 2 aya qədər
C) 2 həftəyə qədər
D) 2 ilə qədər
Quş balalarının neçə inkişaf tipi var?
A) 4
B) 5
C) 2
D) 3
Böyük quşlar nə qədər kürt yatırlar?
A) 2 ay
B) 2 həftə
C) 37 gün
D) 1 həftə
Bu quşun adı 5 hərfdən ibarətdir. O, öz yumurtasını qayaların başına qoyur və heç vaxt balanın qayğısına qalmır. Bu quşu tapın
A) zarı
B) Kayra
C) Sərçə
D) Kolma
E) Qarğa
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top