Tapılan ümumi test sayı : 600

Yumurtadan çıxmış balanın inkişaf dərəcəsinə görə quşlar neçə yerə bölünür?
A) 5
B) 9
C) 3
D) 7
E) 2
Quşların hansı fərdində cinsiyyət orqanı cütdür?
A) Hər ikisində
B) Dişidə
C) Erkəkdə
D) Heç birində
Göyərçinin dili harada yerləşir?
A) Alt çənə çuxurunda
B) Göz çuxurunda
C) Həm alt, həm də üst çənə çuxurunda
D) Üst çənə çuxurunda
Quşların ürəyi neçə kameralıdır?
A) 7
B) 3
C) 2
D) 6
E) 4
Göyərçinin mədəsinin hansı şöbəsində əzələlər var?
A) Həm vəzili, həm də büküşlü
B) Büküşlü
C) Əzələli
D) Vəzili
Quşlarda hansı hissiyyat zəifdir?
A) Eşitmə
B) Dəri
C) Görmə
D) Dadbilmə
Quşların ifrazatında neçə orqan iştirak edir?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
Göyərçinin ürəyi neçə kameralıdır?
A) 2
B) 5
C) 3
D) 4
Göyərçinin normal bədən temperaturu neçədir?
A) 43, 5 dərəcə
B) 36, 6 dərəcə
C) 35 dərəcə
D) 23, 5 dərəcə
Göyərçinin mədəsi neçə hissədən ibarətdir?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
Hava kisəsinin ümumi həcmi ağ ciyərlərin ümumi həcmindən nə qədər çoxdur?
A) 20 dəfə
B) 40 dəfə
C) 10 dəfə
D) 30 dəfə
Aşağıdakılardan hansı quşun həzm və ifrazat sisteminə aid deyil
A) Ağız boşluğu və çinədan
B) Qaraciyər və mədə
C) Qırtlaq və traxeya
D) Bağırsaq və kloaka
E) Böyrək və mədəaltı vəzi
Fikri tamamlayın: Quşun dilinin üzərində və ağız boşluğunun divarlarında yerləşən dad tumurcuqları ilə .........
A) Qidanı həzm edir
B) Görə bilir
C) Qoxulaya bilir
D) Müxtəlif dadları ayırd edə bilir
Körpücük sümükləri birləşərək hansı sümüyü əmələ gətirir?
A) Fincan
B) Qaşıq
C) Çəngəl
D) Bıçaq
Quşlarda qabırğalar öndən nəyə birləşir?
A) Onurğaya
B) Döş sümüyünə
C) Çanağa
D) Büzdümə
Skeletin hansı hissəsinə sükan lələkləri birləşir?
A) Döş qəfəsinə
B) Pəncə lüləsinə
C) Çanağa
D) Büzdüm sümüyünə
Quşların skeleti neçə hissəyə bölünür?
A) 5
B) 4
C) 2
D) 3
Quşlarda çanaq hansı sümüklərin birləşməsindən əmələ gəlir?
1.Qarğa,
2.Oma,
3.Pəncəlüləsi,
4.Oturaq,
5.Körpücük,
6.Qalça,
7.Qasıq.
A) 4,6,7
B) 2,4,6
C) 1,3,7
D) 1,2,5
Quşlarda qanadları hansı əzələlər endirir?
A) qabırğaarası əzələlər
B) bud əzələləri
C) boyun əzələləri
D) döş əzələləri
E) körpucukaltı əzələlər
Pəncənin bir neçə sümüyü birləşərək nə əmələ gətirir?
A) Qanad darağını
B) Çanağı
C) Ayaq
D) Pəncə lüləsini
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top