Tapılan ümumi test sayı : 600

Quşların sərbəst quyruq fəqərələrinin sayı neçədir?
A) 11-25
B) 3-8
C) 3-9
D) 6-9
E) 12-5
Quşların əsas sümükləri niyə yüngül və möhkəmdir?
A) İçərisi boş olduğu üçün
B) Qabırğalar arxada onurğaya, öndə isə döş sümüyünə hərəkətli birləşdiyi üçün
C) İçərisi dolu olduğu üçün
D) Əyri olduğu üçün
E) Balaca olduğu üçün
Nəyə görə göyərçinlər dünyanın hər yerində yayılıb?
A) soyuqqanlı olduqlarına görə
B) istiqanlı olduqlarına görə
C) uça bildiklərinə görə
D) canlı olduğuna görə
E) ayaqları olduğuna görə
Aşağıdakı quşlardan hansı zərərlidir?
A) göyərçin
B) qaranquş
C) qara çalağan
D) sərçə
E) bildirçin
Göyərçinin gövdə skeleti nədə təşkil olunub?
A) onurğanın döş şöbəsi və qabırğalar
B) onurğa sütunu və döş qəfəsi
C) körpücükaltı əzələlər və pəncə lüləsi
D) böyük döş sümüyü və körpücükaltı əzələlər
E) enli döş sümüyü
Quşlar sinfinin digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər
A) istiqanlı olmaması
B) qulaq seyvaninin olması
C) bədənin lələklərlə örtulməsi
D) çənələrin dimdiyə çevrilməməsi
E) dəri ilə tənəffüs etməsi
Dünyada ən kiçik və ən böyük quş hansıdır?
A) Sərçə ən kiçik və ən böyük quşdur
B) Kolibri və dəvəquşu
C) Kolibri həm kiçik, həm də böyük quşdur
D) Sərçə və göyərçin
E) Göyərçin və toyuq
Quşlarda daha hərəkətli hissə hansıdır?
A) boyun
B) qanad və boyun
C) döş və oma
D) quyruq
E) qanad
Hansı qusun ayaq pəncəsində 2 barmaq olur?
A) dəvəquşunda
B) durnada
C) toyuqda
D) qazda
E) ağacdələndə
Kontur lələklərinə aid olan variantı seçin
A) qu, tiftik, sap
B) sap, örtük, sükan
C) tiftik, çalma, qu
D) örtük, çalma, qıl
E) örtük, çalma, sükan
Quşlarda hansı hissiyyat daha zəif inkişaf etmişdir
A) dadbilmə
B) görmə
C) fəzada cəhəti təyin etmə
D) eşitmə
E) iybilmə
Timsahların ürəkləri neçə kameralıdır?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
Timsahın ürəyində niyə venoz qanla arterial qan qismən də olsa qarışır?
A) aorta qövsü olmadığı üçün
B) 4 paydan ibarət olduğu üçün
C) timsahın ürəyində venoz qanla arterial qan qarışmır
D) tək aorta qövsü olduğu üçün
E) cüt aorta qövsü olduğu üçün
Hansı heyvanın dişi yoxdur?
A) Hatteriya
B) Timsah
C) Tısbağa
D) İlan
Timsahlar neçə yumurta qoyurlar?
A) 25
B) 50
C) 30
D) 40
Tısbağalarda barmaqlara arasında üzmə pərdəsi olur. Bu harada yaşayan tısbağalardır?
A) Havada
B) Bataqlıqda
C) Ağacda
D) Quruda
Timsahların neçə növü var?
A) 23
B) 30
C) 55
D) 48
Tısbağaların maksimal çəkisi nə qədər olur?
A) 410 kq
B) 500 kq
C) 100 kq
D) 200 kq
Hansı tısbağaların əti və yumurtası zülalla zəngin olduğundan çox qiymətli sayılır?
A) okean sularında yaşayanlar
B) Ağ göl ətrafında olanlar
C) otyeyən tısbağalar
D) qızılağac və Ağ göl ətrafında yaşayanlar
E) qızılağac dövlət qoruğunda olanlar
Təlxələrin Azərbaycanda ən çox yayılmış növü hansıdır?
A) Gekkon
B) Şahmar
C) Koramal
D) Yatağan
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top