Tapılan ümumi test sayı : 600

Pulcuqlular dəstəsinin neçə növü var?
A) 6000
B) 8000
C) 2300
D) 6900
Hansı kərtənkələ yumurta-bala doğmaqla çoxalır?
A) Qızıl mabuya
B) Buqələmun
C) Qızılxallı
D) Kələz
Hansı kərtənkələnin ayaqları yoxdur?
A) Koramal
B) Təlxə
C) Yatağan
D) Gekkon
Sürünənlərin (müasir) neçə növü var?
A) 100
B) 1500
C) 49
D) 6500
Kərtənkələnin ürəyi neçə kameralıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
Sürünənlərdə nə zaman böyümə baş verir?
A) Qabıqdəyişmədə
B) Öldükdə
C) Yaşında
D) Nəsil artırdıqda
Timsahın ürəyi neçə kameralıdır?
A) beş
B) bir
C) Üç
D) Dörd
E) iki
Timsahın ürəyindəki qan növləri:
A) yalnız qarışıq
B) yalnız venoz
C) arterial,venoz,qarışıq
D) arterial və qarışıq
E) yalnız arterial
Sürünənlərin boynunda neçə fəqərə var?
A) 10
B) 12
C) 6
D) 8
Eşitmə orqanı hansılardır?
A) Xarici qulaq seyvanı
B) Qırpma pərdəsi
C) Daxili və orta qulaq
D) Təbil pərdəsi
Kərtənkələ neçə yumurta qoyur?
A) 2-4
B) 15-20
C) 7-8
D) 5-11
Suda-quruda yaşayanlarla sürünənlərin gözlərində hansı fərq var?
A) Suda-quruda yaşayanların qırpma pərdəsinin olması
B) Sürünənlərdə qəlsəmələrin olması
C) Heç bir fərq yoxdur.
D) Sürünənlərdə qırpma pərdəsinin olması
Kərtənkələnin skeleti neçə yerə bölünür?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Hansı qədim sürünənlərdən deyildir?
A) teriodont
B) brontozavr
C) ixtiozavr
D) triton
E) dinozavr
Zəhərli ilanlar hansılardır?
A) Iquanlar, sarımsaqiyliler, balıqlar
B) Koramal, dinozavrlar, gekkonlar
C) Göl qurbağası, ilanlar
D) Əfi ilan, qalxansifət, kobra, gürzə
E) Su ilanı, piton, kələzlər
Timsahları digər sürünənlərdən fərqləndirən xüsusiyyət?
A) Ürəyinin 4 kameralı olması
B) Ürəyinin 2 kameralı olması
C) Balasını yumurta halında doğması
D) Heç biri
E) Döş sümüyünün olmaması
Zəhər vəziləri yaxşı inkişaf etmişdir:
A) koramalda
B) su ilanında
C) kələzdə
D) qalxansifət ilanda
E) təlxədə
Kərtənkələnin yuxarı ətraf qurşağında neçə növ sümük var?
A) 4
B) 5
C) 2
D) 3
E) 1
Sürünənlərin ürəyi neçə kameralıdır?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
E) 5
Dəri vəziləri olmayan canlı?
A) quru qurbağası
B) triton
C) koata
D) göl qurbağası
E) timsah
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top