Tapılan ümumi test sayı : 600

Hansı yumurta-bala doğur?
A) tısbağa
B) qızılı mabuya
C) gekkon
D) təlxə
E) timsah
Suda-quruda yaşayanlar bədən quruluşu və yaşayış tərzinə görə neçə qrupa bölünür?
A) Quyruqsuzlar, quyruqlular və ayaqsızlar
B) Quyruqsuzlar və quyruqlular
C) Quyruqsuzlar və ayaqlılar
D) Quyruqlular və ayaqsızlar
E) Quyruqsuzlar, quyruqlular və ayaqlılar
Quyruqsuzlara aid deyil:
A) Qafqaz xaçlıcası
B) quru qurbağası
C) göl qurbağası
D) triton
E) hamısı
Kürüdən yetkin kiçik qurbağanın əmələ gəlməsi nə qədər müddətə başa gəlir?
A) 20-25 gün
B) 1-2 il
C) 2-3 ay
D) 2-3 il
Qurbağanın inkişafının neçənci ilində cinsi yetişkənliyə hazır olur?
A) 3-cü ilində
B) 2-ci ilində
C) 4-cü ilində
D) 1-ci ilində
Çömçəquyruq nə vaxta qədər qəlsəmələrlə tənəffüs edir?
A) Çömçəquyruq ümumiyyətlə heç vaxt qəlsəmələrlə tənəffüs etmir.
B) Yetkin fərdə çevrilənə qədər
C) Ömrünün sonuna qədər
D) Kürü tökənə qədər
Kürünün inkişafı üçün neçə dərəcə istilik lazımdır?
A) 7-8 dərəcəyə qədər
B) 10-15 dərəcəyə qədər
C) 20 dərəcə
D) 2-3 dərəcəyə qədər
Çömçəquyruq inkişafının ilk mərhələlərində nə ilə qidalanır?
A) Yosunlarla
B) Balıq kürüləri ilə
C) Yumurta sarısı ilə
D) İbtidailərlə
Qurbağalar necə çoxalır?
A) Çoxalmır
B) Yumurta qoymaqla
C) Diri bala doğmaqla
D) Kürü tökməklə
Çömçəquyruğun ürəyi neçə kameralıdır
A) ürəyi yoxdur
B) Üç
C) dörd
D) iki
E) bir
Qurbağalar nə zaman çoxalmağa başlayırlar?
A) Yazda
B) Yayda
C) Payızda
D) Qışda
Qurbağanın ifrazat sistemi nədən ibarətdir?
A) Yaşıl vəzilərdən
B) İfrazat dəliyindən
C) Tək böyrəkdən
D) Cüt böyrəkdən
Qurbağanın tənəffüsü nə ilə gedir?
A) Ağciyər və dəri ilə
B) Qəlsəmə ilə
C) Yalnız ağciyərlə
D) Traxeya ilə
Qurbağaların həzm sistemini balıqlardan fərqləndirən cəhət hansıdır?
A) Qurbağada mədə yoxdur.
B) Qurbağada kloaka var.
C) Onlar arasında heç bir fərq yoxdur.
D) Qurbağanın dili var, balıqların yoxdur.
Qurbağada neçə qan dövranı olur?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
Göl qurbağasının kəllə skeleti nələrdən ibarətdir?
A) Beyin qutusu, oma
B) Gövdə, quyruq
C) Beyin qutusu, visserial skelet
D) Beyin qutusu, quyruq
Qurbağaların skeleti neçə hissəyə bölünür və hansılardı
A) 4 hissəyə kəllə, visserial, onurğa, ətrafların skeleti
B) 3 hissəyə kəllə, onurğa, ətrafların skeleti
C) 4 hissə boyun, gövdə, oma, quyruq şöbələri
D) 2 hissə kəllə və onurğa
E) 3 hissəyə onurğa, beyin qutusu, ətrafların skeleti
Göl qurbağasının ağciyərlərin forması necədir?
A) yastıdır
B) kub formasındadır
C) dəyirmidir
D) kisə formasındadır
E) ağciyərlər yoxdur
Sürfə ilə yetkin fərdin ətraflarındakı fərqlilik hansıdır?
A) Onlar arasında heç bir fərq yoxdur.
B) Sürfədə üzgəc, yetkin fərddə isə beşbarmaqlı ətraflar olur.
C) Sürfədə beşbarmaqlı ətraflar, yetkin fərddə isə üzgəclər olur.
D) Sürfədə ağciyərlər, yetkin fərddə isə qəlsəmə olur.
Qurbağalarda burun dəliklərindən başqa tənəffüs orqanı hansıdır?
A) Təbil pərdəsi
B) Göz
C) Ağız
D) Dəri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top