Tapılan ümumi test sayı : 600

Qurbağaların ürəyi neçə kameralıdır?
A) Kamerası yoxdur
B) Altı
C) Iki
D) Üç
E) Beş
Eşitmə orqanı neçədir?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
Dəri hansı hissələrdən ibarətdir?
A) Derma, epitet
B) Kutis, epidermis
C) Epidermis, derma
D) Kutis, derma
Zəhər vəziləri ifraz edən dəriyə hansı qurbağalar aiddir?
A) Bütün qurbağaların dəriləri zəhər vəziləri ifraz edir.
B) Anac qurbağa
C) Heç bir qurbağanın dərisi zəhər vəziləri ifraz etmir.
D) Göl qurbağası
Qurbağanın arxa ətraflarını seçin.
A) Bud, baldır, pəncə
B) Bazu, bud, baldır
C) Bazu, said, pəncə
D) Said, pəncə, baldır
Qurbağanın ön ətrafları neçə barmaqlıdır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Qurbağada (yetkin fərddə) ürək neçə kameralıdır?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
Qurbağanın ağ ciyərləri necə inkişaf edib
A) Zəif
B) Yaxşı
C) Tam inkişaf olub
D) Tam inkişaf olub
E) Ağ ciyər yoxdur
Göl qurbağasının ön ətraflarındakı barmaqlarının sayı n olarsa, bu qurbağada üzmə pərdələrinin ümumi sayı neçə olar?
A) n/2
B) n
C) 2n
D) n – 2
E) n + 2
Qurbağaların fəallığı altında nə zaman artır?
A) güclü külək əsəndə
B) isti və rütubətli havada
C) quruda, şaxtalı havada
D) qışda suyun dibində olarkən
E) qızmar günəş altında olarkən
Qurbağanın ön ətraflarını seçin.
1.Bazu,
2.Bud,
3.Pəncə,
4.Baldır,
5.Said.
A) 2,4,5
B) 1,3,5
C) 2,3
D) 1,4,5
Qurbağada tebil pərdəsi hansı qulağa aiddir?
A) xarici qulaq
B) xarici və orta qulaq
C) Tebil pərdəsi qulaq deyil
D) daxili qulaq
E) orta qulaq
Ilk dəfə göz qapaqları hansı sinifdə yaranıb?
A) sürünənlər
B) timsahlar
C) suda-quruda yaşayanlar
D) xortum başlılar
E) pulcuqlular
qurbağada təbil pərdəsi hansı qulağa aiddir?
A) daxili qulağa
B) təbil pərdəsi qulaq deyil
C) orta qulağa
D) xarici və orta qulağa
E) xarici qulağa
Sürfənin yetkin qurbağaya çevrilməsi nə ilə baş verir?
A) Dəri vasitəsilə
B) Dəri və sümük törəməsiylə
C) Metamarfoz və urəylər vasitəsilə
D) Fotosintezlə
E) Metamorfozla
Dişi qurbağada neçə rezonator var?
A) 7
B) 8
C) 5
D) 0
E) 9
Göllərdə hansı balıqlar olur?
A) Qızılxallı, çəki
B) Siyənək
C) Kütüm
D) Şəmayı
Dünyada insanların yeməklərinin neçədə birini balıqlar təşkil edir?
A) İkidə bir
B) Beşdə bir
C) Dörddə bir
D) Üçdə bir
Xəzər dənizi hansı balığın zənginliyinə görə birincidir?
A) Akula
B) Kilkə
C) Nərə
D) Qızılbalıq
Balıq unu qarışdırılmış qidalar hansı heyvanlara verilir?
A) Kərtənkələyə
B) İnəyə
C) Quşlara
D) Pişiklərə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top