Tapılan ümumi test sayı : 22

Hansı cümlədə xitab üçüncü növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunub?
A) Odlar yurdu, sən şer, sənət ocağısan!
B) "Neftçi" komandasının oyunçuları! Biz sizə uğurlar arzulayırıq.
C) Ay uşaq, qapını açın.
D) Möhtərəm qonaqlar! Xoş gəlmişsiniz!
E) Bəylər və xanımlar! Bu gün tarixi gündür.
Bədii əsərlərdə müxtəlif regionlar üçün səciyyəvi sözlər nə adlanır?
A) alınma sözlər
B) köhnəlmiş sözlər
C) neologizmlər
D) ümumişlək sözlər
E) dialektizmlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top