Tapılan ümumi test sayı : 22

"Qəflətən külək başladı, ağacdakı meyvələr yerə dağıldılar"  cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik və qrammatik
B) fonetik
C) leksik
D) fonetik və leksik
E) qrammatik
Hansı cümlələrdə "beyin" sözünün kökündə "i" saiti yazılmamalı idi?
1. Beyninin möcüzələri hamını təəccübləndirir.
2. Beyinin yaxşı işləyir.
3. Beyinləri dumanlıdır.
4. Bunları beyinimdən çıxara bilmirəm.
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top