Tapılan ümumi test sayı : 169

Azərbaycan dilində neçə sait var?
A) 2
B) 9
C) 5
D) 3
E) 10
Azərbaycan dilində neçə samit səs var?
A) 31
B) 43
C) 32
D) 25
E) 22
Bu kar samitlərdən(h,p,ş,s)hansının cingiltili qarışıqlığı yoxdur?
A) hamisi
B) p
C) s
D) h
E) ş
Hansı kar samitin cingiltili qarşılığı yoxdur?
A) H
B) L
C) J
D) K
E) X
Morfologiya nədir?
A) Morfologiya ədatla bağlıdır
B) Morfologiya nitq hissələri ilə bağlı olur
C) Morfologiya cümlə üzvüdür
D) Morfologiya əlifbayla bağlıdır
E) Morfologiya heç bir şeylə bağlı deyil
Əlifbada neçə hərf var?
A) 14
B) 34
C) 8
D) 20
E) 32
Bu sözlərdən biri mətn daxilində termin kimi işlənə bilər:
A) gah
B) gen
C) gün
D) gec
E) gəmi
Vurğusu ilk hecaya düşən sözlər cərgəsini göstərin
A) kafedra, London, məsələn
B) səhər, gömgöy, gəlmişik
C) bəlkə, direktor, Avropa
D) avtobus, estetika, qışlaq
E) mahir, Türkiyə, şərait
Vurğunun yerini dəyişməklə mənası dəyişən sözü göstərin:
A) şair
B) birdən
C) bərabər
D) əyin
E) dolğun
Bitişdirici samitləri göstərin:
A) m,r,n
B) n,m
C) n,s,m
D) l,n
E) n,y,s
Qrammatik şəkilçilər ahəng qanununa görə necə cur yazılır?
A) 4 cur
B) 5 və 6 cur
C) 2 cur
D) 2 və 4 cur
E) 1 cur
Antonim sözlər hansı cərgədədir?
A) dağ-dərə
B) geniş-uzun
C) isti-soyuq
D) uca-hundur
E) elm-bilik
Biri dialekt sözdür:
A) inqilab
B) ailə
C) səadət
D) vəsait
E) nimdər
Biri ahəng qanunu pozulmuş əsl Azərbaycan sözüdür:
A) vəsait
B) səadət
C) ailə
D) inqilab
E) ildırım
Sıralardan birində cingiltili samitlərin arasında bir kar samit işlənmişdir:
A) d,v,z,n
B) x,n,s,v
C) b,v,x,c,r
D) n,g,ğ,y
E) ş,h,f,l
Vurğunun yerini dəyişməklə mənası deyişən sözü göstərin:
A) həkim
B) payız
C) yamyaşıl
D) qalın
E) uçqun
Biri düzəltmə söz deyil:
A) qoruq
B) sarıq
C) çarıq
D) yamaq
E) yırtıq
Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənən sözü göstərin:
A) açar
B) koridor
C) əmlak
D) duyğu
E) hasar
Antonimlər nədir?
A) cümlə üzvü
B) dilçilik
C) əks mənalı sözlər
D) frazeoloji birləşmə
E) eyni mənalı sözlər
Qoşa Y ilə yazılan sözlər hansılardı?
A) Hissiyyat
B) Coğrafiyya
C) Əməliyyat
D) Qvardiyya
E) Inteqrasiyya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top