Tapılan ümumi test sayı : 125

Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A) ünsiyyət
B) idraki
C) deklarativ
D) psixomotor
Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A) diaqnostik
B) rüblük
C) formativ
D) summativ
Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A) bilikyönümlüdür
B) müəllimyönümlüdür
C) fənyönümlüdür
D) nəticəyönümlüdür
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A) ümumi təlim nəticələri
B) həftəlik dərs saatlarının miqdarı
C) məzmun xətti
D) məzmun standartı
Kurikulum nədir?
A) standart
B) planlaşdırma
C) qiymətləndirmə
D) konseptual sənəd
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top