Tapılan ümumi test sayı : 125

Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A) ünsiyyət
B) psixomotor
C) idraki
D) deklarativ
Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A) diaqnostik
B) formativ
C) rüblük
D) summativ
Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A) bilikyönümlüdür
B) nəticəyönümlüdür
C) müəllimyönümlüdür
D) fənyönümlüdür
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A) ümumi təlim nəticələri
B) məzmun xətti
C) məzmun standartı
D) həftəlik dərs saatlarının miqdarı
Kurikulum nədir?
A) qiymətləndirmə
B) standart
C) konseptual sənəd
D) planlaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top