Tapılan ümumi test sayı : 125

Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A) ünsiyyət
B) deklarativ
C) psixomotor
D) idraki
Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A) rüblük
B) formativ
C) diaqnostik
D) summativ
Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A) bilikyönümlüdür
B) müəllimyönümlüdür
C) fənyönümlüdür
D) nəticəyönümlüdür
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A) məzmun standartı
B) həftəlik dərs saatlarının miqdarı
C) məzmun xətti
D) ümumi təlim nəticələri
Kurikulum nədir?
A) konseptual sənəd
B) planlaşdırma
C) qiymətləndirmə
D) standart
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top