Tapılan ümumi test sayı : 206

Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?
A) Uşaqlar diqqətlə müəllimə qulaq asırdılar.
B) Kamil acığından ağladı.
C) Mədinə hər gün məktəbə gedir.
D) Usta divarları ağartdı.
E) Müəllim uşaqlara tapşırıq verdi.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:
A) Körpə ağladı.
B) Sabah atam bizi gəzməyə aparacaq.
C) Dam dirək üstə durar.
D) Kitab oxudum
E) İşləməyən dişləməz.
İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15m-dir. Sabit 30m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?
A) 3,5 dəq
B) 3 dəq
C) 5 dəq
D) 4 dəq
E) 2,5 dəq
Dörd ardıcıl tək ədədin cəmi 64-ə bərabərdir. Ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmini tapın.
A) 26
B) 34
C) 30
D) 32
E) 22
İki ardıcıl tək ədədin cəmi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz?
A) 184
B) 92
C) 128
D) 86
E) 104
1-dən 17-ə qədər (1 və 17 daxil) tam ədədlərin yan-yana yazılmasıyla əmələ gələn ədəd neçə rəqəmlidir?
A) 29
B) 23
C) 25
D) 21
E) 27
Malın alış qiymətinin 4 qatı satış qiymətinin -nə  bərabərdir. Bu malın satışından neçə faiz gəlir əldə olunar?
A) 40%
B) 60%
C) 50%
D) 25%
E) 30%
Tərəflərindən biri 24 sm, o biri isə bundan 2 dəfə kiçik olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini hesablayın.
A) 48 sm
B) 60 sm
C) 40 sm
D) 50 sm
E) 36 sm
Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu 2:4:5 nisbətindədir. Böyük tərəfin kiçik tərəfdən 9 sm böyük olduğunu bilərək, üçbucağın perimetrini tapın.
A) 27 sm
B) 25 sm
C) 55 sm
D) 33 sm
E) 32 sm
4 qələm, 3 dəfərin qiyməti 6 qələm, 2 dəftərin qiymətinə bərabərdir. 4 dəftərin qiymətinə neçə qələm almaq olar?
A) 9
B) 6
C) 10
D) 8
E) 12
Ana və onun əkiz uşaqlarının yaşları hasili 225-ə bərabərdir. Əkizlərin yaşları cəmini müəyyən edin.
A) 15
B) 3
C) 6
D) 10
E) 9
Səhvən 25% endirim etdikdən sonra səhvini düzəltmək üçün yeni qiymətə 40% artım edən satıcı son vəziyyətdə nə qədər gəlir əldə etmişdir.
A) 5%
B) 8%
C) 18%
D) 10%
E) 15%
Sürətləri 10m/dəq və 8 m/dəq olan 2 cisim çevrəsinin uzunluğu 360 m olan dairəvi yolun eyni nöqtəsindən eyni zamanda əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayırlar. Cisimlər neçə dəqiqə sonra görüşərlər.
A) 15
B) 10
C) 20
D) 12
E) 18
5 işçi gündə 5 saat işləyərək 5 gündə 5 sığınacaq hazırlayırlar. 10 işçi gündə 10 saat işləyərək 10 gündə neçə sığınacaq hazırlaya bilər?
A) 40
B) 100
C) 10
D) 1000
E) 30
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?
A) bitki, itkin
B) iki, traktor
C) kitab, şəkil
D) kartof, klub
E) kran, komissiya
Beşindən biri fərqlidir.
A) kitab
B) Şuşa
C) mühəndis
D) böyük
E) göbələk
Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?
A) sünbül
B) sədr
C) məhşur
D) tövsiyə
E) kömbə
Beş nəfərin yaşlarının ədədi ortası 12-dir. Bunlardan ikisinin yaşlarının ədədi ortası 18 olarsa, digər üçünün yaşlarının ədədi ortasını tapın.
A) 11
B) 10
C) 12
D) 9
E) 8
1998-ci ildə oğluna: “doğum tariximin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd bu günki yaşımı göstərir”- deyən ata 2008-ci ildə neçə yaşındadır.
A) 61
B) 60
C) 59
D) 58
E) 62
Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?
A) Dəmiri isti-isti döyərlər.
B) İşləməyən dişləməz.
C) Qapını möhkəm döydülər.
D) Hamımız onunla getməliyik.
E) Artıq gecdir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top