Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) İsti
B) Sterilizə edilmiş
C) Qaynar
D) Pasterizə edilmiş
E) Soyuq
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Bol gübrə verməkdən.
B) Bol suvarmadan.
C) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
D) Mikroiqlimdən.
E) İstilikdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Qliserin ilə silmək.
B) Su ilə silmək.
C) Duzlu su ilə silmək.
D) Spirtlə silmək.
E) Yağla silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Vitraj
B) Makrame
C) Naxıştikmə
D) Mozaika
E) Applikasiya
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Transformator, generator
B) Kondensator, diod
C) Qalvanik element, diod
D) Tranzistor, transformator
E) Qalvanik element, generator
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) Ülgünü hazırlamaq.
B) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
C) İynəni saplamaq.
D) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
E) İş yerini işıqlandırmaq.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Cərəyan mənbəyindən.
B) Pedalın sıxılmasından.
C) Elektrik dövrəsindən.
D) Elektrik cərəyanından.
E) Mühərrikin gücündən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Xüsusi quruluş qaydası ilə
B) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
C) Solda, iti tərəfi boşqaba
D) Sağda, iti tərəfi boşqaba
E) Solda, iti tərəfi boşqabdan
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
B) Karandaş,damalı kağız, qayçı
C) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
D) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
E) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
B) Künclük, rəf saxlayan, safa
C) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
D) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
E) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Pendir, kəsmik, mayonez
B) Kəsmik, yağ, qatıq
C) Yağ, sous, mayonez
D) Yağ,sous, xama
E) Xama, pendir, ketçup
Südün tərkibi:
A) Vitamin PP, karbohidratlar
B) Zülal, vitamin E
C) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
D) Vitamin B,B2, karbohidratlar
E) Karbohidratlar, zülal
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin cavan qalması üçün.
B) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
C) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
D) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
E) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Metal tor, dəstək, burğü
B) Dəstək, şnek, gövdə
C) Önlük, şnek, gövdə, support
D) Mühərriki olan gövdə, metal tor
E) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Bağlı, kanape
B) Bağlı, tartin
C) Acıq, tartin
D) Omlet, sous
E) Kanape, tartin
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
B) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
C) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
D) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
E) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
B) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
C) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
D) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
E) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Ütü, su
B) Ütü, qayçı
C) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
D) Ütüləmə lövhəsi, ütü
E) Su, ütüləmə lövhəsi
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
B) Tərəvəz, kəsmik, balıq
C) Meyvə, çörək, süd
D) Meyvə, kəsmik, balıq
E) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
B) Şorbalar, kabablar, halvalar
C) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
D) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
E) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top