Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) Soyuq
B) Sterilizə edilmiş
C) Pasterizə edilmiş
D) İsti
E) Qaynar
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Bol suvarmadan.
B) Mikroiqlimdən.
C) Bol gübrə verməkdən.
D) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
E) İstilikdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Yağla silmək.
B) Su ilə silmək.
C) Qliserin ilə silmək.
D) Spirtlə silmək.
E) Duzlu su ilə silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Mozaika
B) Applikasiya
C) Naxıştikmə
D) Vitraj
E) Makrame
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Transformator, generator
B) Kondensator, diod
C) Qalvanik element, generator
D) Tranzistor, transformator
E) Qalvanik element, diod
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
B) İynəni saplamaq.
C) İş yerini işıqlandırmaq.
D) Ülgünü hazırlamaq.
E) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Mühərrikin gücündən.
B) Cərəyan mənbəyindən.
C) Elektrik dövrəsindən.
D) Pedalın sıxılmasından.
E) Elektrik cərəyanından.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
B) Sağda, iti tərəfi boşqaba
C) Solda, iti tərəfi boşqaba
D) Xüsusi quruluş qaydası ilə
E) Solda, iti tərəfi boşqabdan
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
B) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
C) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
D) Karandaş,damalı kağız, qayçı
E) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
B) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
C) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
D) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
E) Künclük, rəf saxlayan, safa
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Yağ,sous, xama
B) Xama, pendir, ketçup
C) Kəsmik, yağ, qatıq
D) Yağ, sous, mayonez
E) Pendir, kəsmik, mayonez
Südün tərkibi:
A) Vitamin PP, karbohidratlar
B) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
C) Karbohidratlar, zülal
D) Vitamin B,B2, karbohidratlar
E) Zülal, vitamin E
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
B) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
C) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
D) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
E) Orqanizmin cavan qalması üçün.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Metal tor, dəstək, burğü
B) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
C) Dəstək, şnek, gövdə
D) Önlük, şnek, gövdə, support
E) Mühərriki olan gövdə, metal tor
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Kanape, tartin
B) Omlet, sous
C) Bağlı, kanape
D) Acıq, tartin
E) Bağlı, tartin
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
B) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
C) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
D) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
E) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
B) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
C) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
D) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
E) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Ütü, su
B) Ütüləmə lövhəsi, ütü
C) Su, ütüləmə lövhəsi
D) Ütü, qayçı
E) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
B) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
C) Meyvə, çörək, süd
D) Meyvə, kəsmik, balıq
E) Tərəvəz, kəsmik, balıq
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
B) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
C) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
D) Şorbalar, kabablar, halvalar
E) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top