Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) Qaynar
B) Soyuq
C) İsti
D) Sterilizə edilmiş
E) Pasterizə edilmiş
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
B) Bol suvarmadan.
C) İstilikdən.
D) Mikroiqlimdən.
E) Bol gübrə verməkdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Spirtlə silmək.
B) Qliserin ilə silmək.
C) Duzlu su ilə silmək.
D) Yağla silmək.
E) Su ilə silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Mozaika
B) Vitraj
C) Naxıştikmə
D) Makrame
E) Applikasiya
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Kondensator, diod
B) Tranzistor, transformator
C) Qalvanik element, generator
D) Qalvanik element, diod
E) Transformator, generator
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) İynəni saplamaq.
B) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
C) İş yerini işıqlandırmaq.
D) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
E) Ülgünü hazırlamaq.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Pedalın sıxılmasından.
B) Mühərrikin gücündən.
C) Elektrik cərəyanından.
D) Elektrik dövrəsindən.
E) Cərəyan mənbəyindən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Xüsusi quruluş qaydası ilə
B) Solda, iti tərəfi boşqaba
C) Solda, iti tərəfi boşqabdan
D) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
E) Sağda, iti tərəfi boşqaba
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
B) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
C) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
D) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
E) Karandaş,damalı kağız, qayçı
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Künclük, rəf saxlayan, safa
B) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
C) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
D) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
E) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Pendir, kəsmik, mayonez
B) Xama, pendir, ketçup
C) Yağ,sous, xama
D) Kəsmik, yağ, qatıq
E) Yağ, sous, mayonez
Südün tərkibi:
A) Vitamin PP, karbohidratlar
B) Zülal, vitamin E
C) Karbohidratlar, zülal
D) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
E) Vitamin B,B2, karbohidratlar
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
B) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
C) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
D) Orqanizmin cavan qalması üçün.
E) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Dəstək, şnek, gövdə
B) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
C) Önlük, şnek, gövdə, support
D) Mühərriki olan gövdə, metal tor
E) Metal tor, dəstək, burğü
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Omlet, sous
B) Bağlı, tartin
C) Acıq, tartin
D) Kanape, tartin
E) Bağlı, kanape
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
B) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
C) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
D) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
E) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
B) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
C) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
D) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
E) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Ütüləmə lövhəsi, ütü
B) Ütü, qayçı
C) Su, ütüləmə lövhəsi
D) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
E) Ütü, su
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
B) Meyvə, kəsmik, balıq
C) Tərəvəz, kəsmik, balıq
D) Meyvə, çörək, süd
E) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
B) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
C) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
D) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
E) Şorbalar, kabablar, halvalar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top