Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) Pasterizə edilmiş
B) Soyuq
C) Sterilizə edilmiş
D) İsti
E) Qaynar
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Mikroiqlimdən.
B) İstilikdən.
C) Bol gübrə verməkdən.
D) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
E) Bol suvarmadan.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Spirtlə silmək.
B) Su ilə silmək.
C) Qliserin ilə silmək.
D) Duzlu su ilə silmək.
E) Yağla silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Vitraj
B) Mozaika
C) Applikasiya
D) Makrame
E) Naxıştikmə
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Qalvanik element, generator
B) Transformator, generator
C) Tranzistor, transformator
D) Kondensator, diod
E) Qalvanik element, diod
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) Ülgünü hazırlamaq.
B) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
C) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
D) İynəni saplamaq.
E) İş yerini işıqlandırmaq.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Cərəyan mənbəyindən.
B) Mühərrikin gücündən.
C) Pedalın sıxılmasından.
D) Elektrik cərəyanından.
E) Elektrik dövrəsindən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Xüsusi quruluş qaydası ilə
B) Sağda, iti tərəfi boşqaba
C) Solda, iti tərəfi boşqabdan
D) Solda, iti tərəfi boşqaba
E) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Karandaş,damalı kağız, qayçı
B) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
C) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
D) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
E) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
B) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
C) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
D) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
E) Künclük, rəf saxlayan, safa
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Yağ,sous, xama
B) Yağ, sous, mayonez
C) Xama, pendir, ketçup
D) Kəsmik, yağ, qatıq
E) Pendir, kəsmik, mayonez
Südün tərkibi:
A) Vitamin PP, karbohidratlar
B) Vitamin B,B2, karbohidratlar
C) Karbohidratlar, zülal
D) Zülal, vitamin E
E) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
B) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
C) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
D) Orqanizmin cavan qalması üçün.
E) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Önlük, şnek, gövdə, support
B) Metal tor, dəstək, burğü
C) Dəstək, şnek, gövdə
D) Mühərriki olan gövdə, metal tor
E) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Kanape, tartin
B) Acıq, tartin
C) Omlet, sous
D) Bağlı, kanape
E) Bağlı, tartin
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
B) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
C) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
D) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
E) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
B) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
C) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
D) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
E) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Ütü, qayçı
B) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
C) Ütü, su
D) Su, ütüləmə lövhəsi
E) Ütüləmə lövhəsi, ütü
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Tərəvəz, kəsmik, balıq
B) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
C) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
D) Meyvə, çörək, süd
E) Meyvə, kəsmik, balıq
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Şorbalar, kabablar, halvalar
B) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
C) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
D) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
E) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top