Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) Pasterizə edilmiş
B) Sterilizə edilmiş
C) Soyuq
D) Qaynar
E) İsti
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Bol gübrə verməkdən.
B) Bol suvarmadan.
C) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
D) Mikroiqlimdən.
E) İstilikdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Qliserin ilə silmək.
B) Yağla silmək.
C) Spirtlə silmək.
D) Su ilə silmək.
E) Duzlu su ilə silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Applikasiya
B) Naxıştikmə
C) Mozaika
D) Vitraj
E) Makrame
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Transformator, generator
B) Qalvanik element, generator
C) Tranzistor, transformator
D) Kondensator, diod
E) Qalvanik element, diod
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) İş yerini işıqlandırmaq.
B) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
C) Ülgünü hazırlamaq.
D) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
E) İynəni saplamaq.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Elektrik dövrəsindən.
B) Elektrik cərəyanından.
C) Pedalın sıxılmasından.
D) Mühərrikin gücündən.
E) Cərəyan mənbəyindən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Sağda, iti tərəfi boşqaba
B) Xüsusi quruluş qaydası ilə
C) Solda, iti tərəfi boşqabdan
D) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
E) Solda, iti tərəfi boşqaba
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Karandaş,damalı kağız, qayçı
B) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
C) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
D) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
E) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
B) Künclük, rəf saxlayan, safa
C) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
D) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
E) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Yağ,sous, xama
B) Xama, pendir, ketçup
C) Kəsmik, yağ, qatıq
D) Pendir, kəsmik, mayonez
E) Yağ, sous, mayonez
Südün tərkibi:
A) Vitamin B,B2, karbohidratlar
B) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
C) Karbohidratlar, zülal
D) Vitamin PP, karbohidratlar
E) Zülal, vitamin E
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
B) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
C) Orqanizmin cavan qalması üçün.
D) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
E) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
B) Metal tor, dəstək, burğü
C) Dəstək, şnek, gövdə
D) Önlük, şnek, gövdə, support
E) Mühərriki olan gövdə, metal tor
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Omlet, sous
B) Bağlı, tartin
C) Acıq, tartin
D) Bağlı, kanape
E) Kanape, tartin
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
B) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
C) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
D) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
E) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
B) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
C) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
D) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
E) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Ütü, qayçı
B) Ütüləmə lövhəsi, ütü
C) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
D) Ütü, su
E) Su, ütüləmə lövhəsi
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Meyvə, çörək, süd
B) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
C) Tərəvəz, kəsmik, balıq
D) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
E) Meyvə, kəsmik, balıq
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
B) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
C) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
D) Şorbalar, kabablar, halvalar
E) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top