Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) İsti
B) Pasterizə edilmiş
C) Qaynar
D) Soyuq
E) Sterilizə edilmiş
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) İstilikdən.
B) Bol suvarmadan.
C) Mikroiqlimdən.
D) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
E) Bol gübrə verməkdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Spirtlə silmək.
B) Yağla silmək.
C) Qliserin ilə silmək.
D) Duzlu su ilə silmək.
E) Su ilə silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Mozaika
B) Vitraj
C) Applikasiya
D) Makrame
E) Naxıştikmə
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Kondensator, diod
B) Tranzistor, transformator
C) Qalvanik element, diod
D) Qalvanik element, generator
E) Transformator, generator
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) Ülgünü hazırlamaq.
B) İş yerini işıqlandırmaq.
C) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
D) İynəni saplamaq.
E) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Pedalın sıxılmasından.
B) Cərəyan mənbəyindən.
C) Elektrik dövrəsindən.
D) Elektrik cərəyanından.
E) Mühərrikin gücündən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Xüsusi quruluş qaydası ilə
B) Solda, iti tərəfi boşqaba
C) Solda, iti tərəfi boşqabdan
D) Sağda, iti tərəfi boşqaba
E) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
B) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
C) Karandaş,damalı kağız, qayçı
D) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
E) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
B) Künclük, rəf saxlayan, safa
C) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
D) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
E) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Kəsmik, yağ, qatıq
B) Xama, pendir, ketçup
C) Yağ, sous, mayonez
D) Yağ,sous, xama
E) Pendir, kəsmik, mayonez
Südün tərkibi:
A) Zülal, vitamin E
B) Karbohidratlar, zülal
C) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
D) Vitamin PP, karbohidratlar
E) Vitamin B,B2, karbohidratlar
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
B) Orqanizmin cavan qalması üçün.
C) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
D) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
E) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
B) Dəstək, şnek, gövdə
C) Önlük, şnek, gövdə, support
D) Mühərriki olan gövdə, metal tor
E) Metal tor, dəstək, burğü
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Kanape, tartin
B) Acıq, tartin
C) Bağlı, tartin
D) Omlet, sous
E) Bağlı, kanape
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
B) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
C) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
D) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
E) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
B) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
C) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
D) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
E) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Su, ütüləmə lövhəsi
B) Ütü, qayçı
C) Ütüləmə lövhəsi, ütü
D) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
E) Ütü, su
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Meyvə, kəsmik, balıq
B) Meyvə, çörək, süd
C) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
D) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
E) Tərəvəz, kəsmik, balıq
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
B) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
C) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
D) Şorbalar, kabablar, halvalar
E) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top