Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) Pasterizə edilmiş
B) Sterilizə edilmiş
C) Qaynar
D) İsti
E) Soyuq
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
B) İstilikdən.
C) Bol gübrə verməkdən.
D) Bol suvarmadan.
E) Mikroiqlimdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Su ilə silmək.
B) Duzlu su ilə silmək.
C) Spirtlə silmək.
D) Qliserin ilə silmək.
E) Yağla silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Mozaika
B) Vitraj
C) Makrame
D) Naxıştikmə
E) Applikasiya
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Kondensator, diod
B) Qalvanik element, diod
C) Transformator, generator
D) Tranzistor, transformator
E) Qalvanik element, generator
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) İynəni saplamaq.
B) Ülgünü hazırlamaq.
C) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
D) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
E) İş yerini işıqlandırmaq.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Elektrik dövrəsindən.
B) Elektrik cərəyanından.
C) Pedalın sıxılmasından.
D) Cərəyan mənbəyindən.
E) Mühərrikin gücündən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Xüsusi quruluş qaydası ilə
B) Solda, iti tərəfi boşqabdan
C) Sağda, iti tərəfi boşqaba
D) Solda, iti tərəfi boşqaba
E) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Karandaş,damalı kağız, qayçı
B) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
C) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
D) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
E) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Künclük, rəf saxlayan, safa
B) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
C) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
D) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
E) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Yağ,sous, xama
B) Kəsmik, yağ, qatıq
C) Xama, pendir, ketçup
D) Pendir, kəsmik, mayonez
E) Yağ, sous, mayonez
Südün tərkibi:
A) Karbohidratlar, zülal
B) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
C) Zülal, vitamin E
D) Vitamin B,B2, karbohidratlar
E) Vitamin PP, karbohidratlar
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
B) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
C) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
D) Orqanizmin cavan qalması üçün.
E) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Dəstək, şnek, gövdə
B) Metal tor, dəstək, burğü
C) Önlük, şnek, gövdə, support
D) Mühərriki olan gövdə, metal tor
E) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Kanape, tartin
B) Acıq, tartin
C) Bağlı, kanape
D) Omlet, sous
E) Bağlı, tartin
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
B) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
C) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
D) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
E) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
B) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
C) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
D) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
E) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
B) Ütüləmə lövhəsi, ütü
C) Ütü, su
D) Ütü, qayçı
E) Su, ütüləmə lövhəsi
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Meyvə, çörək, süd
B) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
C) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
D) Meyvə, kəsmik, balıq
E) Tərəvəz, kəsmik, balıq
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
B) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
C) Şorbalar, kabablar, halvalar
D) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
E) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top