Tapılan ümumi test sayı : 154

Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A) Sterilizə edilmiş
B) İsti
C) Pasterizə edilmiş
D) Qaynar
E) Soyuq
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?
A) Mikroiqlimdən.
B) İstilikdən.
C) Torpağın əkinə düzgün hazırlanmasından.
D) Bol suvarmadan.
E) Bol gübrə verməkdən.
Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Yağla silmək.
B) Spirtlə silmək.
C) Duzlu su ilə silmək.
D) Su ilə silmək.
E) Qliserin ilə silmək.
Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A) Mozaika
B) Vitraj
C) Applikasiya
D) Makrame
E) Naxıştikmə
Elektrik enerjisinin mənbəyi:
A) Transformator, generator
B) Kondensator, diod
C) Tranzistor, transformator
D) Qalvanik element, generator
E) Qalvanik element, diod
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
A) İynəni saplamaq.
B) Ülgünü hazırlamaq.
C) Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq.
D) İş yerini işıqlandırmaq.
E) Oturmaq üçün rahat stul seçmək.
Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A) Mühərrikin gücündən.
B) Pedalın sıxılmasından.
C) Elektrik cərəyanından.
D) Elektrik dövrəsindən.
E) Cərəyan mənbəyindən.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:
A) Sağda, iti tərəfi boşqabdan
B) Solda, iti tərəfi boşqabdan
C) Solda, iti tərəfi boşqaba
D) Sağda, iti tərəfi boşqaba
E) Xüsusi quruluş qaydası ilə
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar
A) Xətkeş, dərzi təbaşiri, sancaqlar
B) Xətkeş, qayçı, dərzi təbaşiri
C) Karandaş,damalı kağız, qayçı
D) Ştangenpərgar, sancaqlar, damalı kağız
E) Kalka, damalı kağız, sancaqlar
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?
A) Künclük, rəf saxlayan, safa
B) Künclük, rəf saxlayan, qıfıl, patron,
C) Rəf saxlayan, divan,kipləşdirici, qıfıl
D) Künclük, rəf saxlayan, kipləşdirici, qıfıl
E) Kipləşdirici, çəftə, rəf saxlayan
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
A) Xama, pendir, ketçup
B) Yağ, sous, mayonez
C) Pendir, kəsmik, mayonez
D) Kəsmik, yağ, qatıq
E) Yağ,sous, xama
Südün tərkibi:
A) Vitamin B,B2, karbohidratlar
B) Zülal, vitamin A,B,B2,PP,C,D
C) Zülal, vitamin E
D) Vitamin PP, karbohidratlar
E) Karbohidratlar, zülal
Zülallar nə üçün lazımdır?
A) Orqanizmin əsas enerji mənbəyidir.
B) Orqanizmdə enerji sərfini bərpa edir.
C) Sağlamlığın və həyatın qorunması üçün.
D) Orqanizmin yoluxmalara qarşı mübarizəsindəiştirak edir
E) Orqanizmin cavan qalması üçün.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:
A) Önlük, şnek, gövdə, support
B) Metal tor, dəstək, burğü
C) Dəstək, şnek, gövdə
D) Mühərriki olan gövdə, metal tor
E) Mühərriki olan gövdə, metal tor, support
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü dey ildir?
A) Bağlı, kanape
B) Omlet, sous
C) Kanape, tartin
D) Bağlı, tartin
E) Acıq, tartin
Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A) Nimçə, sürtgəc, doğrama taxtası, ət maşını
B) Bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını
C) Doğrama taxtası, duz qabı, sürtgəc, bıçaq
D) Ət maşını, sürtgəc,burğu, dəsmal
E) Ət maşını, sürtgəc, qazan , doğrama taxtası
Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A) Müsahibinin sözünü kəsmək, onu sonadəkdinləməmək.
B) Salamlaşmaq, xudahafizləşmək.
C) Salamlaşmamaq, sözünü kəsmək
D) Müsahibini sonadək dinləməmək, sözünükəsmək
E) Müraciətə cavab verməmək, kömək təklifetməmək
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?
A) Ütü, qayçı
B) Qayçı, ütüləmə lövhəsi
C) Su, ütüləmə lövhəsi
D) Ütüləmə lövhəsi, ütü
E) Ütü, su
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
A) Meyvə, kəsmik, balıq
B) Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
C) Tərəvəz, kəsmik, balıq
D) Zülallar, karbohidratlar, yağlar
E) Meyvə, çörək, süd
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
A) Şorbalar, sıyıqlar, kotletlər
B) Şirniyyatlar, kotletlər, kabablar
C) Kabablar, şorbalar, sıyıqlar
D) Şorbalar, kabablar, halvalar
E) Salatlar, şorbalar, sıyıqlar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top