Tapılan ümumi test sayı : 101

Azərbaycan Respublikasının himni nəyin rəmzidir?
A) Xalqının təməlini
B) Birliyin və suverenliyin
C) Müstəqilliyin və suverenliyin
D) Müstəqilliyin və birliyin
E) Xalqın vahidliyinin
Arayışın və məlumat vərəqəsinin mətni ibarətdir:
A) şərh və nəticələr
B) faktlar, şərh
C) giriş və əsas hissə
D) faktlar, nəticələr və təkliflər
E) şərh və sərəncam
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hansı hissə ilə başlayır?
A) bildirişlə
B) başlanğıcla
C) ön söz
D) xatırlatma
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri hansı halda tutula bilər?
A) Ali Məhkəmənin göstərişi ilə
B) Milli Məclisin təqdimatı əsasında
C) Prezidentin göstərişi ilə
D) heç bir halda tutula bilməz
E) cinayət başında yaxalanarsa
Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi hansı subyekt hesab edilir?
A) Milli Məclisə
B) Azərbaycan xalqı
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D) Səsvermə Hüququ olan vətəndaşlar
Aşağıdakılardan biri intizam tənbeh tədbirlərinə daxil deyil?
A) iki il müddətinədək vəzifə maaşının 5 faizindən 30 faizinədək azaldılması
B) daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilməsi
C) töhmət
D) ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının V bölməsi necə adlanır?
A) Qanunvericilik sistemi
B) Hüquq və qanun
C) Ümumi müddəalar
D) Əsas Qanun
Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar hansı subyektin adından çıxarılır?
A) Dövlətin adından
B) Konstitusiya adından
C) Məhkəmənin adından
D) Millətin adından
E) hakimiyyətin adından
Yerli özünüidarəni hansı qurum həyata keçirir?
A) Bələdiyyələr
B) İcra Başçısı
C) Yerli İcra Nümayəndələri
D) Milli Məclisin Deputatı
“Konstitusiya” sözünün mənası nə deməkdir?
A) bildiriş
B) quruluş
C) təsisat
D) düzəliş
E) qanun
Azərbaycan Respublikasının parlamenti neçə palatadan ibarətdir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 6
E) 1
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 128-ci maddəsinin I hissəsinə görə kimlər toxunulmazdır?
A) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
B) Milli Məclisin deputatları
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D) Hakimlər
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə zaman qüvvəyə minmişdir?
A) 12 noyabr 1995
B) 24 avqust 2002
C) 12 noyabr 19951
D) 27 noyabr 1995
E) 12 avqust 1991
Yalnız referendumla həll olunan məsələlər hansılardır? 1) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi; 2) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi. 3) vergilər və dövlət büdcəsi; 4) amnistiya və əfv etmə; 5) seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi müvafiq olaraq qanunvericilik və (və ya) icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi.
A) 1 və 3
B) 4 və 5
C) yalnız 1
D) 1 və 2
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini buraxmaq hüququ nəzərdə tutulmuşdurmu?
A) Bəli
B) Xeyr
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri hansı orqan və ya vəzifəli şəxsin təqdimatı ilə təyin edılir?
A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
B) Milli Məclisin Sədri
C) Milli Məclisi
D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 6 üzvü
Azərbaycan dövlətinin başçısı hansı subyekt hesab edilir?
A) Konstitutsiya Məhkəməsinin Sədri
B) Milli Məclisin Sədri
C) Prezident
D) Baş Nazir
Gerbin təsvirindən istifadə olunmur:
A) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Möhüründə
B) Kargüzarlıq xidmətinin ştampında
C) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının pasportunda
D) Parlament qərarlarının blanklarında
E) bütün dövlət orqanlarının möhürlərində
Aşağıdakılardan biri hüquq deyil?
A) Sərbəst toplaşmaq
B) Mədəniyyət
C) Sosial təminat
D) Ana dilindən istifadə
E) Təhsil
Hakimlər nəyə tabedirlər?
A) heç nəyə tabe deyillər
B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Sədrinə
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
D) Yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top