Tapılan ümumi test sayı : 114

Feodal nərdivanına daxil deyildi:
A) Hersoqlar
B) Kəndlilər
C) Baronlar
D) Kral
E) Cəngavərlər
Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:
A) Vilayət
B) Ulus
C) Əyalət
D) Mərzbanlıq
E) Canişinlik
Erkən orta əsrlərin başlanğıcında Çin əhalisinin 90%-ni təşkil edirdilər:
A) Feodallar
B) Tacirlər
C) Kəndlilər
D) Sənətkarlar
E) Hərbçilər
Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A) 213
B) 480
C) 271
D) 383
E) 269
Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşünün əsas məqsədi:
A) Azərbaycanda möhkəmlənmək
B) Üsyanları yatırmaq
C) Adaları ələ keçirmək
D) Ərəblərə qarşı mübarizədə əhaliyə kömək etmək
E) Qarət etmək
Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri seçin: 1.Fransa  2.Almaniya  3.İspaniya  4.İtaliya  5.Portuqaliya
A) 1; 2; 3
B) 1; 2; 4
C) 2; 3; 5
D) 1; 3; 5
E) 2; 4; 5
Ərəb-xəzər müharibələrində ərəblərin ilk dəfə qələbə çaldığı döyüş:
A) Ktesifon döyüşü
B) I Bələncər
C) II Bələncər
D) Hilat döyüşü
E) Savalan döyüşü
Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:
A) qladiator
B) forum
C) stil
D) legion
E) term
Roma-Alban döyüşlərində romalıların heyrətinə səbəb olmuşdu:
A) Alban süvarilərinin cəldliyi
B) Alban döyüşçülərin hərbi keyfiyyətləri
C) Alban qoşunlarının çoxluğu
D) Alban sərkərdələrinin mərdliyi
E) Alban qadınlarının döyüşlərdə iştirak etməsi
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Aktsi burnu yaxınlığındakı döyüş 2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü 3. Qavqamela döyüşü
A) 3, 1, 2
B) 1, 3, 2
C) 3, 2, 1
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 1
E.ə. 223-cü ildə Atropatena:
A) Selevki dövlətindən asılı hala düşdü
B) Alanların hücumuna məruz qaldı
C) Müstəqil dövlətə çevrildi
D) Romalılar tərəfindən işğal olundu
E) Albaniya tərəfindən işğal olundu
Mesopotamiyada e.ə. III minillikdə baş vermişdi: 1. Şumer şəhər dövlətlərin yaranması 2. Şumerlər Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından Mesopotamiyaya gəlib məskən salması 3. Mixi yazı növünün yaranması 4. Mesopotamiyanın cənubunda əhalinin məskunlaşması 5. Mesopotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi
A) 2; 3; 5
B) 1; 2; 5
C) 3; 4; 5
D) 1; 4; 5
E) 1; 3; 5
Uyğunluq pozulub:
A) Xürrəmilər hərəkatı – Milli azadlıq müharibəsi idi
B) Xürrəmilərə qarşı mübarizə aparmışdır – Afşin
C) Torpaqqala memarlıq abidəsi aiddir – Atropatena dövlətinə
D) Azərbaycanda əmirliklər yaranmışdır – Xilafət dövründə
E) İlk Azərbaycan dövlətidir – Manna
Tayfanı təşkil edirdi:
A) Ağsaqqallar şurasının idarə etdiyi böyük qəbilə
B) Müxtəlif yerlərdə yaşayan, biri əkinçilik və digəri maldarlıqla məşğul olan qəbilələr
C) Bir mağarada məskunlaşmış ibtidai insan sürüsü
D) İstehlak təsərrüfatına keçən qəbilələr
E) Bir yerdə yaşayan, bir dildə danışan və ümumi adətlərə malik olan bir neçə qəbilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top