Tapılan ümumi test sayı : 114

Feodal nərdivanına daxil deyildi:
A) Baronlar
B) Kəndlilər
C) Cəngavərlər
D) Hersoqlar
E) Kral
Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:
A) Canişinlik
B) Ulus
C) Əyalət
D) Mərzbanlıq
E) Vilayət
Erkən orta əsrlərin başlanğıcında Çin əhalisinin 90%-ni təşkil edirdilər:
A) Kəndlilər
B) Hərbçilər
C) Tacirlər
D) Feodallar
E) Sənətkarlar
Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A) 480
B) 213
C) 271
D) 269
E) 383
Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşünün əsas məqsədi:
A) Üsyanları yatırmaq
B) Ərəblərə qarşı mübarizədə əhaliyə kömək etmək
C) Qarət etmək
D) Adaları ələ keçirmək
E) Azərbaycanda möhkəmlənmək
Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri seçin: 1.Fransa  2.Almaniya  3.İspaniya  4.İtaliya  5.Portuqaliya
A) 2; 3; 5
B) 1; 3; 5
C) 1; 2; 3
D) 1; 2; 4
E) 2; 4; 5
Ərəb-xəzər müharibələrində ərəblərin ilk dəfə qələbə çaldığı döyüş:
A) I Bələncər
B) Savalan döyüşü
C) II Bələncər
D) Ktesifon döyüşü
E) Hilat döyüşü
Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:
A) stil
B) qladiator
C) term
D) forum
E) legion
Roma-Alban döyüşlərində romalıların heyrətinə səbəb olmuşdu:
A) Alban süvarilərinin cəldliyi
B) Alban sərkərdələrinin mərdliyi
C) Alban döyüşçülərin hərbi keyfiyyətləri
D) Alban qadınlarının döyüşlərdə iştirak etməsi
E) Alban qoşunlarının çoxluğu
Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Aktsi burnu yaxınlığındakı döyüş 2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü 3. Qavqamela döyüşü
A) 1, 3, 2
B) 3, 1, 2
C) 3, 2, 1
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 1
E.ə. 223-cü ildə Atropatena:
A) Romalılar tərəfindən işğal olundu
B) Müstəqil dövlətə çevrildi
C) Alanların hücumuna məruz qaldı
D) Selevki dövlətindən asılı hala düşdü
E) Albaniya tərəfindən işğal olundu
Mesopotamiyada e.ə. III minillikdə baş vermişdi: 1. Şumer şəhər dövlətlərin yaranması 2. Şumerlər Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından Mesopotamiyaya gəlib məskən salması 3. Mixi yazı növünün yaranması 4. Mesopotamiyanın cənubunda əhalinin məskunlaşması 5. Mesopotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi
A) 3; 4; 5
B) 1; 2; 5
C) 2; 3; 5
D) 1; 4; 5
E) 1; 3; 5
Uyğunluq pozulub:
A) Xürrəmilərə qarşı mübarizə aparmışdır – Afşin
B) Xürrəmilər hərəkatı – Milli azadlıq müharibəsi idi
C) Azərbaycanda əmirliklər yaranmışdır – Xilafət dövründə
D) Torpaqqala memarlıq abidəsi aiddir – Atropatena dövlətinə
E) İlk Azərbaycan dövlətidir – Manna
Tayfanı təşkil edirdi:
A) Müxtəlif yerlərdə yaşayan, biri əkinçilik və digəri maldarlıqla məşğul olan qəbilələr
B) Ağsaqqallar şurasının idarə etdiyi böyük qəbilə
C) Bir mağarada məskunlaşmış ibtidai insan sürüsü
D) Bir yerdə yaşayan, bir dildə danışan və ümumi adətlərə malik olan bir neçə qəbilə
E) İstehlak təsərrüfatına keçən qəbilələr
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top