Tapmaca sayı : 18

El köçdü, papağı yurdda qaldı.
El yatdı, oba yatdı,
Ölü ayağın uzatdı.
Elə gedər hizi kimi,
Çarıqçının bizi kimi,
Ağı var dələmə kimi,
Qarası var kömür kimi.
Eləmi, ağ nədən oldu,
Köynəyi ağ nədən oldu,
Yaz donar, qış açılar,
Əllərin ağ, nədən oldu?
Eləmi, bir tağda,
İki şamama bir tağda,
Hərəmiz birin üzdü,
Biri qaldı bir tağda.
Eşdim-eşdim qum çıxdı,
Qumdan minarə çıxdı,
Bildir doğulan oğlan,
Bu il çinara çıxdı.
Eşiyə bir ağac düşüb,
Nə qolu var, nə budağı.
Bir quş gəldi, onu yedi,
Nə dili var, nə dodağı.
Evdə durub bir kişi,
Nənəmlədir hər işi.
Evimdə bir gəlin var, lalə bədəndi,
Al ata, yaşıl nəsli deyin nədəndi?
Evimizdə bir kişi var,
Bir şələ saqqalı var.
Evimizdə bir kişi var,
Haçadan iki dişi var.
Evimizdə bir kişi var,
Aş içər, noxudunu seçər.
Evimizdə bir kişi var,
Xorhaxor yatışı var.
Evimizdə iki gəlin var, ikisi də bir boyda.
Evimizdə kəndi var,
Kəndinin kəməndi var,
Göydə gedən quşların,
Ayağında bəndi var.
Evimizdə kəndi var.
Kəndinin kəməndi var,
Göydə gedən quşların,
Ayağının bəndi var.
Evin dalı gölmədi
Xanə-xanə bölmədi.
Bir gəbəm var, rəngi bir
Səksən səkkiz ilmədi.
Evləri yanaşı iki qardaşım var,
Hər şeyi görürlər,
Bir-birini görə bilmirlər.
Top