Tapmaca sayı : 4

Palıdın parası,
İçinin tarası,
Onu tanımayan,
Şeytanın balası.
Pəsdədi, ha pəsdədi,
Şəki-Şirvan üstədi,
Yemişlərdən hansıdı,
Çəyirdəyi üstədi?
Pirəm,pirəm içində
Saqqalı pirəm içində.
Püstədi, ha püstədi,
Taxtı rəvan üstədi,
Camış kimi ot otlar,
Su içməyə xəstədi.
Top