Tapmaca sayı : 10

Kağıza ot bükərəm,
Tez ağzıma dürtərəm.
Kardı, kordu gündüzlər
Vurdu, haydı gecələr,
Hansı quşdu döşü var,
Ağzında dişi var.
Kiçik-kiçik sandıqlar,
İçi dolu fındıqlar.
Kilid-kilid içində,
Kilid sandıq içində.
Binaya bir od düşdü,
Biz də yandıq içində.
Kişnə, kişnə, kəhər at,
Düzün saxla, pisin at.
Ayağmda qıl sicim,
Kişnə, gözəl kəhər at.
Kolları gəzər pusa-pusa,
Qıçları uzun, qolu qısa.
Kor öküz koldan baxır,
Ağzından ayran axır.
Körpü altda dörd barmaq,
Hasil olur yağ-qaymaq.
Körpü altdan saz gedər,
Qaqqıldayar, qaz gedər.
Kürün qırağı düzdü,
Sonası göldə yüzdü,
Oğlu şahlıq eləyir,
Anası hələ qızdı.
Top