Tapmaca sayı : 9

Xam gümüşə axşam səpdim darını,
Səhər durub dedim darı bəs hanı?
Xan bağında bir gül açıb bərki bəzəkdi,
Yaşıl çalır, al rəng alır, bəs o nədəndi.
Xanımların əlindədi,
Cümlə-cahan içindədi,
Xanım özü də içindədi.
Xanım-xatın düyməsi,
İlim xatun düyməsi,
Hər kəs onu tapmasa,
Yeddi manat cərməsi.
Xəlbir içində
Təpbəcə təzə
Yaşdır - qurumaz
Duzsuz çürüməz.
Xəncərimin ucu şişdi,
Çək, qıçıma batmış idi,
O necə şeydir, gül açmaz,
Bar verəmməz, özü bardı.
Xindaz-mindaz,
Yerə düşər sınmaz.
Xırda-xırda öldülər,
Qəbirlərə girdilər.
Beş-altı ay su verdim,
Dirçəlibən durdular.
Xub gözəldi hamıya baxır,
Ona baxana iynələr taxır.
Top