Tapmaca sayı : 5

Faytonum var, birtəkərli,
Nonəm sürər tək, birəlli.
Nə izi var, nə tozu var,
Yupyumru yumurtlayar.
Fil işler, filban işler,
Susuz yerde dəyirman işlər.
Fındıqdan iri,
Yumurtadan balaca,
Payız vaxtında,
Bəzək verər ağaca.
Fır-fır ötər,
Ağ-ağ tökər.
Futulboz, hay futulboz,
Biri qara, biri boz.
Bağlanar heç açılmaz,
Molla buna dua yaz.
Top