Tapmaca sayı : 16

Ağaca minər, qıçı sallanar.
Ağca təpə,
Başı küpə,
Nə küpədi,
Nə də təpə.
Bir ilikdi, bir sümükdü, bir dəri,
Aləm onun ləzzətinə müştəri.
Çıxar ağaca sallanar,
Dərin dama tullanar.
Çıxar tavaya,
Çığrar havaya.
Düzüm-düzüm nar,
Dizimətən qar.
Əsdi qara yel,
Qondu o dilbər.
Əmirdən, ay əmirdən,
Gündü keçən ömürdən.
Yemişlərdən hansıdı,
Özəyi var dəmirdən.
Mən aşiqəm könüldən,
Xəbər alın əmirdən.
Bu gün bir nübar yedim,
Budaqları dəmirdən.
O nədir ki, gəmiyə minər,
Ayağın sallar.
O nədir saymaq olmaz
Olmasa qalmaq olmaz.
Qara toyuğum
Qapıda yatar,
Yumurta tökər.
Səkidə yatar, yumurta tökər.
Şit bişmiş aş,
Köşək elə daş.
Tap-tapmaca,
Gül yapmaca,
Deşiklədim
Atdım saca.
Tap-tapmaca,
Qab altdaca.
Uzun-uzun dərvişlər,
Gecə bizə gəlmişlər.
O qədər oynamışlır,
Xurd-xəşıl olmuşlar.
Top