Tapmaca sayı : 5

Vay dədə, papağım ağacda qaldı.
Vay-vay uçar,
Vay-vay qonar,
Vay iliksiz,
Vay sümüksüz.
Vıy vıyıldar,
Vıy sızıldar,
Vıy iliksiz,
Vıy sümüksüz.
Vızhavızla uçan quşum,
Çiçək üstə qaçan quşum,
Öz-özünə xəlbir toxur,
İçərisi şərbət qoxur.
Vurdum bir daş ləpiyə,
Buraxdım baş təpiyə,
Quyruğundan tutmasan,
Otlamaz bircə kərə.
Top