Tapmaca sayı : 10

Özü ağ, balası sarı.
Özü ala,
Yeri tala,
Para-para,
Qəlbi qara.
Özü bir barmaq, saqqalı qırx barmaq.
Özü burda,
Saqqalı damda.
Özü çalır, özü oynuyur.
Özü dəmirdən,
Quyruğu kəndirdən.
Özü əyri, yolu düz.
Özü həştə,
Ünü qəştə.
Özü qara, sözü ağ.
Özü yeməli, içi geyməli.
Top