Tapmaca sayı : 24

Üç ata minib, özü piyada gedir.
Üç ayaqlı bir kişini,
Balaca uşaq itələr.
Üç bacı bir-birini qovar.
Üç bulağım var -
Biri şirin,
Biri acı,
O biri şor.
Üç dərviş bir quyuya baxır.
Üç dükanım var,
Bir-birindən fruş,
Biri atlas fruş,
Biri fəs fruş,
Biri də alaca fruş.
Üç qardaş bir-birinin üstünə çıxdılar.
Biri dedi: - Belim ağrıyır,
O biri dedi: - Başım partlayır,
Biri də dedi: - Qorxma, qorxma.
Üç qardaşdı - biri yatır,
Biri oturur, biri gedir.
Üç qardaşdır dərədə,
Biri deyir: “Gəl gedək”
Biri deyir: “ Getmirəm”
Biri başın bulayır.
Üç qardaşım var:
Biri suluyur,
Biri üfürür,
Biri bitirir.
Üçü bizə yağıdı,
Üçü cənnət bağıdı,
Üçü yığıb gətirir,
Üçü vurub dağıdır.
Üstədi, ha üstədi,
Əlim tükün üstədi.
Yemişlərdə hansıdı,
Çəyirdəyi üstədi?
Üstü daş, altı daş,
Ortasında cındır baş.
Üstü dəri, içində şəkər pəri.
Üstü məxmər,
İçi şəkər,
Üstünə sürt,
Ağzına dürt.
Üstü palım-palazım,
Altı suyum, bulağım,
İçi yemim, yeməyim.
Üstü pulcuq,
İçi qılcıq.
Üstü qırmızı, içi ağ,
Çiyi acı, bişmişi yağ.
Üstü taxta, altı daş,
Səkkiz ayaq, iki baş.
Üstü yanıb dağıldı,
Altı hələ çiy qaldı.
Üstü yaşıl məxmərdi,
İçi şirin şəkərdi.
Üstündə ocaq yanar,
Altında qazan qaynar.
Tüstüsü göyə qalxar.
Üstünə baxırsan dam.
Altına baxırsan eyvan,
İçinə baxırsan quş,
Çölünə baxırsan heyvan.
Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədir ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox.
Top