Tapmaca sayı : 30

İçi darı, çölü sarı.
İçi qırmızı, çölü boz.
Üstü yemiş, içi qoz.
İki anası,
Beş-beş balası.
Onu tapmayan,
Ayı balası.
İki bacım var, bir boyda.
Biri durar, biri hayda.
İki dağ arasında -
Yunis balığı.
İki evin arası,
Döyülər nağarası.
İki fanar,
Gündüz yanar.
Gecə sönər.
İki küpə,
İki ağac,
Biri göydə,
Biri yerdə.
İki kürküm var -
On qardaşa çatar,
Bunu kim tapar?
İki öküz bir yerdə,
Biri aldı, biri çal.
Alı yatıb tərpənmir,
Çalı gedir hənir-hənir.
İki öküzüm var, biri göy, biri qızıl
Qızıl öküz yatar durmaz,
Göy öküz gedər, gəlməz.
İki qıçı var çarpazı,
Sıxsan parçalar atlazı.
İki quşum var, hərəsi bir tərəfdə,
Nə qədər baxıram, heç birini görə bilmirəm.
İki sərçənin dörd gözü,
İki çatının dörd ucu.
Oraq əyri, duz acı.
İki təndirdə bir kösöv.
İki yolum var, bir dirəyim.
İkiləyən qapa-qap,
Birin deyim, birin tap.
İlan yolu, keçi qılı,
Qatarlaşıb gedərlər hey.
İlim iynəsi var, bunun,
Zərli libası var, bunun.
İynə ilə dəlik-deşik,
Gör nə binası var, bunun.
İlim, ilim iynəsi,
İlin xatın düyməsi,
At ocağa, bas qucağa.
Getsin illər xəstəsi.
İlim-ilim düyməsi,
İlim xatın düyməsi,
Səksən səkkiz düymədə
Doxsan doqquz ilməsi.
İlim-ilim düyməsi,
İlim xatın düyməsi,
Hər kəs onu tapmasa,
On beş tümən cərməsi.
İnəyim var, eşikdədi,
Ayı, ili eşikdədi,
İldə bir kərə sağılar,
Özü yenə eşikdədi.
İnsan deyil, nəfəsi var,
Pələng deyil, nərəsi var.
Yeriyər dəmir üstündə,
Gah yeyin, gah da ahəstə.
İpsiz iynə, deşiksiz muncuq,
Allah düzər, adam üzər.
İriz-iriz gedirəm,
İrizbana gedirəm.
Gəncədə su içmişəm,
Xoruzbana gedirəm.
İşım-işım işıldar,
Yarpaq kimi xışıldar.
İtələdim novura,
Qulaqları dovura.
İynə gözündən baxar,
Hədəfinə od yaxar.
İynəsi çox,
Tikəni yox.
Əti dərman,
Özü heyvan.
Top