Tapmaca sayı : 6

Şappaz, ha şappaz,
Qayadan qopmaz.
Nə yük götürməz,
Nə pula getməz.
Şappır-şuppur çay keçdim,
Şapırına batmadım.
Qırmızıdan don geydim,
Nişanəsin tapmadım.
Şəhəri var, evi yox.
Meşəsi var, ağacı yox.
Dənizi var, suyu yox.
Şəhrəbanı gəzər obanı,
Altı ayağı, iki dabanı.
Şəkli işıqdan,
İpi var mıxdan.
Şit bişmiş aş,
Köşək elə daş.
Top