• Respublika fikir sərbəstliyi tərəfdarıdır. Səmimi və qanuni olmaq şərtiylə hər fikirə hörmət edərik. (Mustafa Kamal Atatürk)
 • Ruhlar güclü olanda idarə edir, zəif olanda isə onları başqaları yönəldir. (Cübran)
 • Riyaziyyatdakı ən böyük irəlləmələrin bəziləri daha sonra açıqlanması zəruri hala gələn kiçik simvolların icadıyla olmuşdur; mənfi işarəsindən bütün mənfi halların nəzəriyyəsi çıxmışdır. (Oldos Haksli)
 • Ruh, məhv edilməz bir kainatın aynasıdır. (Qotfrid Leybnits)
 • Rahatlıqla xoşbəxtlik olmaz. Xoşbəxtlik əzabla əldə edilər, insanoğlu həyata xoşbəxt olmaq üçün gəlməmişdir. (Fyodor Dostoyevski)
 • Ramazanın hər gecəsində Allah çoxlu bəndəni gələcək cəhənnəm əzabından azad edər; bu şərtlə ki, halal ruzi ilə iftar açmış olsunlar. Ramazanın son gecəsində Allah bütün ay ərzində bağışladığı sayda bəndəsini bağışlayar. (Cəfər Sadiq)
 • Rəqabət - dahilik üçün qidadır. (Volter)
 • Rakı da bir ayran da içməsini bilənə, gözəldə bir çirkində sevdim deyənə. (Barış Manço)
 • Riyaziyyat insan ruhunun divanəliyidir. (Uaythed)
 • Ruhun gözəlliyi bədənin gözəlliyi qədər asanlıqla görülməz. (Aristotel)
 • Reallıq - sən ona inanmayandan sonra belə davam edən bir haldır. (Bernar Verber)
 • Ruhu bir nurdur aşiqin, təbiəti bir qaranlıq! (İbn Ərəbi)
 • Ruh məlumatsızlığı çürütməyə alışana qədər bu çürütmə ilə özündən utanaraq oyrənmə yolları bağlayan qənaətlərdən sıyrılıb tərtəmiz bir hala gələnə qədər ancaq bildiyini bildiyinə və bilmədiyini bilmədiyinə inanana qədər özünə verilən elmdən heç bir fayda görməz. (Platon)
 • Roman həyatın arxasındadır. (Əhməd Hamdi Tanpınar)
 • Razı olan yoxdu həyatından! Kiminlə danışsam eyni şey.. Hər şeyi, hər kəsi buraxıb getmə istəyi. (Can Yücəl)
 • Riyaziyyat əsas olaraq səbir hadisəsidir. Bəlləyərək deyil, kəşf edərək anlamaq lazımdır. (Cahid Arf)
 • Riyaziyyat onsuz da həmişə varıydı. İnsanoğlu onu tapdı. (Cahid Arf)
 • Rok həmişə şeytanın musiqisi olubdur. (Devid Boui)
 • Ruhu olmayan bir millət asket bir millətdən daha qorxunc, daha naqisdir. (Əmin ər-Reyhani)
 • Riyaziyyat öz-özlüyündə aydın olan elmlərdən biridir. (Leonardo da Vinçi)
 • Ruzi yalnız elmlə əldə edilsəydi, cahildən pis yaşayan olmazdı. (Sədi Şirazi)
 • Rəngkarlıq korlar üçündür. Rəssam gördüyünü yox, duyduğunu çəkir. (Pablo Pikasso)
 • Ruhunu itirən dünyanı qazansa nə çıxar? (Viktor Hüqo)
 • Riyaziyyatda bir şeyləri əsla anlaya bilməzsən,yalnız onlara alışa bilərsən. (İsaak Nyuton)
 • Ruhumdan əl çəkə bilərəm, ancaq narkotikdən əsla (Emi Vaynhauz)
 • Rahət əziyyətdədir;
  Şad yaşamaq səydə, qeyrətdədir. (Mirzə Ələkbər Sabir)
 • Ruh sanki alternativ ruhlar sistemidir.
  İnsan onların matrisasıdır. (Tur Xander)
 • Risk - mərdlərin işidir. (Naməlum)
 • Roma bir gündə qurulmamışdır. (Naməlum)
 • Rəsulullahdan başqa hər məxluq pərdədir; Rəsulullah isə qapıdır. (Əbdülqədir Geylani)
 • Rəbbinizin kərəmindən diləyin, razılıq etsə də etməsə də Ondan istəyin. Çünki Ondan istəmək ibadətdir. (Əbdülqədir Geylani)
 • Rəhbərlik etmək üçün gərək mənəvi haqqın olsun. (Heydər Əliyev)
 • Rüşvət bizi içimizdən yeyir. (Heydər Əliyev)
 • Rüşvətxoru, oğrunu qəhrəmana çevirmək öz xalqına xəyanət etməkdir. (Heydər Əliyev)
 • Ruhun sirləri təbiət elmlərinin metodları ilə açılmalıdır. (Husserl)
 • Rəsmlər rəssamların ruhlarından törəyən həyatlarına sahibdir. (Vinsent van Qoq)
 • Rəsmimi xəyal edirəm və sonra xəyalımı boyayıram. (Vinsent van Qoq)
 • Riyakar adamların
  qiyafəti işıq, məzmunu kölgədir. (Əbu Turxan)
 • Ruhani və cismani dünya həyatın özü yox, qütbləridir. İnsan bu iki qütb arasında yaşayır. (Əbu Turxan)
 • Ruhu azad olanlar əbədiyyətin bir parçalarıdır. (Əbu Turxan)
 • Rəssamın orijinallığı xəyalında yaratdığı ideyada, sənətkarlığı isə by ideyanı kətana köçürmək məharətində üzə çıxır. (Əbu Turxan)
 • Ruhun ruhla təmasa ehtiyacı var. (Əbu Turxan)
 • Ruhun təntənəsi bədənin inkarı üzərində qurulmamalıdır. (Əbu Turxan)
 • Ruhu yenməyin ən asan yolu nəfsə meydan açmaqdır. (Əbu Turxan)
 • Ruhun əqldən ayrılması iki cür ola bilər: birincisi, ruh göylərə yüksəlir və öz ilahi mənşəyinə qayıdır; ikincisi, yerə enir və bədənlə onu bağlayan məqamda qərar tutur. (Əbu Turxan)
 • Ruhun sabitliyi ancaq ağıl ilə nəfsin müvazinəti sayəsində mümkün olur. (Əbu Turxan)
 • Ruh dünyasının dərinliklərinə
  ancaq dini hissin köməyi ilə girmək mümkün olur. (Əbu Turxan)
 • Riyakarlıq zəiflərin silahıdır. (Əbu Turxan)
 • Ruh olan yerə ölüm girə bilməz. (Əbu Turxan)
 • Ruhani dünyanın ülviyyətinə qovuşanların cismani dünyada bəxti gətirmir. (Əbu Turxan)
 • Ruh nə qədər çox verirsə, o qədər zəngin olur. (M. Unamuno)
 • Rəssamlıq mənə inamımı, ümidimi həyata keçirmək üçün nəfəs aldığım həyatımdır. (Səttar Bəhlulzadə)
 • Romada ikinci adam olmaqdansa, bir kənddə birinci adam olmağı seçərəm... (Qay Yuli Sezar)
 • Ruhumun səndən, ilahi, budur ancaq diləyi:
  Dəyməsin məbədimin köksünə naməhrəm əli.
  Bu azanlar ki, şəhadətləri dinin təməli,
  Əbədi yurdumun üstündə mənim inləməli. (Mehmet Akif Ərsoy)
 • Rap musiqi yalnız kompüterləşdirilmiş bir axmaqlıq. Top of the Pops-u dinləyirəm və üç mahnıdan sonra birini öldürmək istəyirəm. (Corc Harrison)
 • Riyaziyyat ən aşkar olanı ən az aşkar olan yolla sübut etmək işidir. (Corc Polya)
Top