• Ağac bar verəndə başını aşağı əyər. Amma hələ bar verənə qədər boy atmasına imkan vermək lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Allah gözəldir, yaratdıqları gözəldir, nəticədə də hə­yat gözəldir. Yaxşı, bəs çətinlik hesab etdiyimiz işlər nə­dir? Bütün çətinliklər həqiqətdə insanın özünə aiddir. (Rövşən Abdullaoğlu)
 • Bəşər dünyasının piramidası tərsinə dayanmışdır: azlıq çoxluğun çiynində deyil, çoxluq azlığın çiynində gedir. (Əbu Turxan)
 • Bir tam halında fəaliyyət göstərə bilməyən ictimai sistemin ayrı-ayrı daxili qurumları nə qədər cəhd göstərsə də, cəmiyyətin inersiyasından xilas ola bilmir. (Tur Xander)
 • Bütün üzvləri eyni cür düşünən cəmiyyət inkişaf edə bilməz. (Əbu Turxan)
 • Cəmiyyət məntiqin universallığı sayəsində mümkün olmuşdur. (Tur Xander)
 • Əgər bütün insanlar eyni məntiqlə düşünməsəydilər, nə cəmiyyət, nə dövlət, nə də sivilizasiya olardı. (Tur Xander)
 • Eşşək başına yaraşmayır qızıl tac,
  Eşşək üçün yaranmışdır palan, noxta və ağac.
  Bir eşşəyin noxtası gər ola mirvarıdan,
  Baxan deyər nə rəzildir bu heyvan. (Xaqani)
 • Fərdi mahiyyət ailə məhəbbətində, ictimai mahiyyət vətən sevgisində üzə çıxır. (Əbu Turxan)
 • Hətta sübutsuz dedi-qodu da özündən sonra dərin izlər buraxır. (Aleksandr Puşkin)
 • İctimai həyatda üzə çıxan ancaq zahiri mədəniyyətdir. (Əbu Turxan)
 • İctimai ovqat yaxşı olmayan yerdə fərdlərin ovqatı ancaq süni vasitələrlə yüksələ bilər. (Əbu Turxan)
 • İntiqam hissi ilə yaşayanların yaraları həmişə təzədir. (Bencamin Franklin)
 • Kim əgər kömürçü yanından keçsə,
  Qayıtmaz üst-başı batmadan hisə.
  Ətirçi yanından keçərsə əgər,
  Üstündən – başından tökülər ənbər. (Əbülqasım Firdovsi)
 • Kim səndən qorxursa, qıl ondan həzər
  Olsan da yüz elə şəxsə bərabər. (Sədi Şirazi)
 • Nəzakətlilik qədər ucuz başa gəlib yüksək dəyərləndirilən heç bir şey yoxdur. (Migel de Servantes)
 • Ocaqdan ancaq işıq saçılmır. Yanğının iztirabları da alovla birlikdə çıxıb səpələnir. (Əbu Turxan)
 • Şərqin idealı – insanın kamilləşməsi,
  Qərbin idealı – cəmiyyətin təkmilləşdirilməsidir. (Əbu Turxan)
 • Şərqlilər dağın arxasında nə olduğunu görə bilirlər, lakin gözlərinin önündə nə olduğunu görmürlər. (Əmin ər-Reyhani)
 • Yüksəklərdə uçmalısan ki, yerdə gəzənlərin sənə atdıqları daşa tuş gəlməyəsən. (Rövşən Abdullaoğlu)
 • Zahiri günəş Şərqdə çıxır; əvəzində Qərbdə özünüdərkin daxili günəşi çıxır və daha yüksək səviyyədə şüalanır. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
Top