• Biz cahil dediyimiz zaman, məktəbdə oxumamış olanları nəzərdə tutmuruq. Nəzərdə tutduğumuz elm, həqiqəti bilməkdir. Yoxsa oxumuş olanlardan ən böyük cahillər çıxdığı kimi, heç oxumaq bilməyənlərdən də həqiqəti görən gerçək alimlər çıxa bilər. (Mustafa Kamal Atatürk)
  • Cahil bir şəxs ya ifrat edər, ya da geridə qalar. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
  • Cahil insan özünün belə düşməni ikən başqasına dost olması necə gözlənilər (Sokrat)
  • Ən sadə yalanları gözümə baxaraq söyləyən axmaqlar gördüm. Mənsə onların cahil cəsarətlərinə və quş beyinlərinə heyrandım. (Kiçik İsgəndər)
Top