• Bilmək lazımdır ki, uğura gedən yol uğursuzluqdan keçir. Bu, bəlkə də, həyatın bir qanunudur. Çox qəribə və paradoksal olsa da, zidlər müsbət cərəyanı doğurur. Hər çətinliklə birgə asanlıq vardır. (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Çətinliyə dözmək üçün min metod axtarmaqdansa, nəyə görə dözəcəyinə bir səbəb tapmaq daha yaxşıdır. (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Insanlar heç vaxt üzülməli deyil!
    Çünki, hər bir gecənin bir gündüzü var. (Stiv Cobs)
  • Mat qalmışam bu millətə,
    Daşdı dözür hər zillətə.
    Mən nə deyim bu qeyrətə?! (Rəşid Dağlaroğlu)
Top