• Acgöz adam dünyaya sahib olsa da, gözü yenə onda-bundadır. (Balasaqunlu Yusif)
 • Ancaq ruh taxtdan salınanda pul hakim ola bilər. (Əbu Turxan)
 • Ataların var-dövləti çox vaxt övladlara bədbəxtlik gətirir. (Cübran)
 • Bizim başqalarına verdiyimiz bizi özümüz özümüzə verdiyimizdən daha da çox zənginləşdirir. (Şarl Quno)
 • Bu günün israfçısı sabahın dilənçisidir. (Sokrat)
 • Cəmiyyət o zaman çiçəklənər ki, onun zənginləri maarifpərvər olsun. (Əbu Turxan)
 • Çörəyim artdıqca əksildim haman
  Yoxsulluq yaxşıdır sail olmaqdan. (Sədi Şirazi)
 • Çox zəngin adam harın ola bilər, qürurlu ola bilməz, çünki var-dövlətini itirmək qorxusu qürurlu olmağa imkan vermir. (Əbu Turxan)
 • Əgər insan pulun hər şeyə qadir olduğunu söyləyirsə, onda bilin: onun pulu yoxdur, heç vaxt da olmayıb. (E. Hau)
 • Əgər pulun dəyərini bilmək istəyirsənsə, get birindən borc istə. (Bencamin Franklin)
 • İnsanın ən böyük varı – özünün var olmasıdır. (Əbu Turxan)
 • İnsanın yığdığı var-dövlətdən faydalana bilməməsinin səbəbi elə onun varlanmasına imkan açan qabiliyyətlərdir. (Rivarol)
 • İnsanlar adətən malik olduqlarından həzz almaq əvəzinə, malik olmadıqlarından danışırlar. (Vissarion Belinski)
 • İnsanlar üç cürdür: pulun köləsi olanlar, pulun dostu olanlar və pulun ağası olanlar. (Deyl Karnegi)
 • Kasıb o kəs deyil ki, onun az şeyi var.
  Kasıb o kəsdir ki, malik olduğundan artıq şey istəyir. (Kiçik Seneka)
 • Könlü açıq olanların əlləri də açıq olur. (Cəlaləddin Rumi)
 • Mal sahibi, mülk sahibi,
  Hanı bunun ilk sahibi.
  Mal da yalan, mülk də yalan,
  Al bir az da sən oyalan. (Yunus Əmrə)
 • Malik olduğun pul sənə azadlıq verir, alınca qaçdığın pul – səni kölə edir. (Jan Jak Russo)
 • Müəyyən bir həddə çatanda pul öz sahibini də satın alır. (Əbu Turxan)
 • Niyə insanlar kasıb olduqlarına görə utanırlar, varlı olduqlarına görə – yox?! (F. Ranevskaya)
 • Oğru varlını, varlı isə yoxsulu soyur. (Corc Bernard Şou)
 • Özü qazanmayan var-dövlətin qədrini bilməz. (El hikməti)
 • Pul – yaxşı nökər, pis ağadır. (Frensis Bekon)
 • Pul ağıllı adam üçün vasitə, axmaqlar üçünsə məqsəddir. (Adrian Dekursel)
 • Pul da silah kimi ağıllı adamda olanda onu qoruyur, naqis adamda olanda həm özü, həm də ətraf üçün təhlükəyə çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Pul hər şeydir deyən adam pul üçün hər şeyə gedər. (Bencamin Franklin)
 • Pul qazanmaq qabiliyyət tələb edirsə, onu düzgün xərcləmək ikiqat qabiliyyət və mədəniyyət tələb edir. (Əbu Turxan)
 • Pul şərab kimidir. Müəyyən həddə qədər adamı hala gətirir, bir az ondan artıq olanda cuşa gətirir, lap artıq olanda isə huşunu başından alır. (Əbu Turxan)
 • Puldan da vacib şeylər var, amma pulsuz bu şeyləri əldə edə bilməzsən. (Merime)
 • Pulun çoxluğu gözün toxluğuna dəlalət eləmir. (Tur Xander)
 • Pulun öldürdüyü ruh qılıncın öldürdüyü bədəndən çoxdur. (V. Skott)
 • Qarının toxluğu müvəqqəti, gözün toxluğu daimidir. (Əbu Turxan)
 • Qəlbində var-dövlətini itirməyə hazır olmayan insana bu var-dövlət heç vaxt sevinc gətirməyəcəkdir. (Kiçik Seneka)
 • Sahib olduğundan artıq bir şey istəməyən insan zəngindir. (Mark Tulli Siseron)
 • Süleyman mülkünü axtarma ki, o, hardadır
  Mülk elə həmin mülkdür, bəs Süleyman hardadır? (Nizami Gəncəvi)
 • Tamahkara dünyanı da versən, doymaz. (Sədi Şirazi)
 • Var-dövlət – Haqq yolunda xərclənəndə fəzilətə, əks halda rəzalətə vəsilə olur. (Əbu Turxan)
 • Var-dövlət çox olduqca, onun fövqünə qalxmaq üçün daha böyük ruhani enerji tələb olunur. Günlərin bir günü ruh daha varlığın ağırlığını, cazibə gücünü dəf edə bilmir və insan öz var-dövlətinin içində itib batır. (Əbu Turxan)
 • Var-dövlət insanlara bəzən onu itirmək qorxusundan başqa heç nə vermir. (Rivarol)
 • Var-dövlət və şöhrət dəniz suyu kimidir: içdikcə, yanğı daha da artır. (Artur Şopenhauer)
 • Xəsis adam kasıb yaşayır ki, öləndə varlı ölsün. (Helvetsi)
 • Xəsis həmişə ehtiyac içində yaşayır. (Horatsi)
 • Xəsis öz sərvətinin ağası deyil, sərvət onun ağasıdır. (Bion)
 • Yoxsulluğun qüruru olmur, çünki boş torbanı dik qoymaq olmaz. (Aleksandr Düma)
 • Zəngin o adamdır ki, nəyi varsa, onunla kifayətlənir. (Bar-Ebrey)
Top