• Ağıllı öz uğursuzluqlarının səbəbini özündə, nadan isə başqalarında axtarır. (Konfutsi)
 • Başqalarının həyatından dərs almağı bacaran insan xoşbəxtdir. (T.Fontane)
 • Başqalarının xoşbəxtliyi üçün çalışmaqla biz öz xoşbəxtliyimizi tapırıq. (Platon)
 • Bədbəxt insan başqalarının ağrı-acısı ilə rahatlıq tapan şəxsdir. (Sədi Şirazi)
 • Bədbəxt o adamdır ki, xeyirlə şəri qarışıq salır. (Naməlum)
 • Bir var, şəxsi həyatın kortəbiiliyi, bir də var ictimai həyatın, cəmiyyətin kortəbii olması.
  Hər ikisi dərk olunmasa işıqlı həyat yaşamaq mümkün deyil. (Əbu Turxan)
 • Biz səadətimizi özümüzlə daşıyan Adəm övladlarıyıq, eyni zamanda biz içimizdə olan səadətin çağırışını eşidib, səsin mənbəyini özümüzdən kənarda axtaran insanlarıq. (Rövşən Abdullaoğlu)
 • Bu dünyada xoşşeylər azdır, xoş olan da çox vaxt ancaq başlanğıcdadır. (Yusif Balasaqunlu)
 • Canıyananlıq başqasının bədbəxtliyinə yanmaq, paxıllıq isə başqasının xoşbəxtliyinə yanmaqdır. (Platon)
 • Dərdin də öz lirikası, öz ahəngi var; dərddən ancaq onun ahəngini kompensasiya edən başqa ahənglərin təsiri ilə çıxmaq olar. (Tur Xander)
 • Dünyada sonsuz bir xoşbəxtlik yoxdur; nə məşhur bir soy, nə gözəllik, nə güc-qüvvət, nə zənginlik, heç bir şey bizi fəlakətdən qurtara bilməz. (Aleksandr Puşkin)
 • Əksər insanlar var-dövlət yığmaqla dərdlərinə son qoymamış, əksinə, onları daha da çoxaltmışdır. (Epikür)
 • Ən böyük bədbəxtlik hər şeydən narazı olmaqdır. (Lao-tszı)
 • Həqiqətdə siz tərəzinin oxu kimisiniz – öz kədəriniz və sevinciniz arasında. Yalnız boş olanda sakitləşir, tarazda olursunuz. (Cübran)
 • Hər kəs öz səviyyəsində xoşbəxtdir. Kimin üçünsə çox adi olan bir hadisə başqasını xoşbəxt edə bilər. (Əbu Turxan)
 • Hər kəs özünü bədbəxt hesab etdiyi qədər bədbəxtdir. (Kiçik Seneka)
 • Hər şey, hər şey, hətta dərdlər də köhnəlir. (Flober)
 • Həyat səhnələri, həqiqi yaşantılar və onların iztirab və sevinc xatirələri ruhla birlikdə uçub gedir. (Əbu Turxan)
 • İnsan ancaq öz Məni ilə həmahəng mühitdə xoşbəxt ola bilər. (Əbu Turxan)
 • İnsan yalnız xarici səbəblərdən bədbəxt olmur. (Kiçik Seneka)
 • İnsanın özünü xoşbəxt hesab etməsi ilə xoşbəxt olması düz, bilikli hesab etməsi ilə bilikli olması isə tərs mütənasibdir. (Əbu Turxan)
 • İnsanın təriflənəsi bir şeyi olmayanda öz bədbəxtliyi ilə öyünməyə başlayır. (A.Qraf)
 • İnsanın xoşbəxtliyi üçün içindəki işıq yetərli deyil; yaşadığı mühit də işıqlı olmalıdır. (Əbu Turxan)
 • İstək reallıqdan uzaq olanda xoşbəxtliyin qapıları bağlanır. (Əbu Turxan)
 • Kiminsə xoşbəxtliyinin arxasında kiminsə fədakarlığı durur. (Əbu Turxan)
 • Məsləhətlərimizlə yardım etdiyimiz insanların xoşbəxtliyi bizi o qədər də
  maraqlandırmır. (Vovenarq)
 • Müdrik adamın faciəsinə şərik ol, nadan adamın xoşbəxtliyinə şərik olma. (Əbu Turxan)
 • Nadan xoşbəxtliyi uzaqlarda axtarır, müdrik isə onu öz yanında yetişdirir. (C.Oppenheym)
 • O kəs də xoşbəxtdir ki, hörmət etdiyi kəs haqqında xatirə belə onu özünü təkmilləşdirməyə sövq edir. (Kiçik Seneka)
 • O şəxs bədbəxtdir ki, onun özəl hissi dünyası özgələşir;
  yəni ağıl və fikri həyatla, inamla, məhəbbət və etimadla birləşdirən ilməklər qırılır! (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Öz xoşbəxtliyini başqasının bədbəxtliyi üzərində qurmaq olmaz. (El hikməti)
 • Qəlb bədbəxtliyi bəlkə də
  gizlədə bilər, amma xoşbəxtliyi gizlədə bilmir. (İohann Volfqanq Göte)
 • Sevinc və kədər böyüyəndə bütün dünya kiçilir. (Cübran)
 • Sevinclə iztirab – aydınlıqla qaranlıq kimi bir-birlərini təqib edir. (L.Ştern)
 • Tamahkarlıqla xoşbəxtliyin bir-birini tanımadığına təəccüblənməyin, çünki onlar heç vaxt rastlaşmayıblar. (Bencamin Franklin)
 • Xəyalda elə tərəf var ki, o, gerçəklikdən yaxşıdır; gerçəklikdə elə tərəf var ki, xəyaldan yaxşıdır. Tam xoşbəxtlik bunların ikisinin bir araya gətirilməsidir. (Lev Tolstoy)
 • Xoşbəxt adam özünü xoşbəxt hesab edən adamdır. (Fildinq)
 • Xoşbəxt adamın bədbəxtə ağıl verməsindən asan nə ola bilər. (Esxil)
 • Xoşbəxt o adamdır ki, xoşbəxtlik axtarmağa ehtiyacı yoxdur. (Əbu Turxan)
 • Xoşbəxt öz evində xoşbəxt olandır. (Lev Tolstoy)
 • Xoşbəxtlik ən azı bir dəfə hər qapını döyür. (Uilyam Hezlitt)
 • Xoşbəxtlik hissini yalnız müdriklər keçirə bilər. (Plavt)
 • Xoşbəxtlik indiki gerçəyin keçmişin arzularına uyğun gəlməsidir. (Əbu Turxan)
 • Xoşbəxtlik peşmanlığa gətirməyən həzzdir. (Lev Tolstoy)
 • Xoşbəxtlikdən ikiəlli yapışsan, fürsət düşən kimi səni tərk edəcək. (Əbu Turxan)
 • Xoşbəxtliyə də azadlıq vermək lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Xoşbəxtliyi dadmağın ən yaxşı yolu onu paylaşmaqdır. (Corc Bayron)
 • Xoşbəxtliyi daxilində tapmaq çətindir, kənarda isə o sadəcə olaraq yoxdur. (Nikola Şamfor)
 • Yalan ilə qurulan yuvanın səadəti də yalandır. (Füzuli)
 • Yalnız o adam həmişə xoşbəxt ola bilər ki, onun bəxtinin sükanı öz əlində olsun. (Əbu Turxan)
 • Yüngül iztirablar danışa bilər, amma dərin iztirablar dilsizdir. (Kiçik Seneka)
Top