• Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim...
  Bizim evdə dolu çuval da yoxdur.
  Dügüylə yağ hamı çoxdan tükənmiş
  Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur.
  Allaha bizmişik naşükür bəndə,
  Bir söz desəm, dəxi qoymazlar kəndə.
  Xalq batıb noğula, şəkərə, qəndə,
  Bizim evdə axta zoğal da yoxdur.
  Bizim bu dünyada nə malımız var,
  Nə evdə sahibcamalımız var.
  Vaqif, öyünmə ki, kamalımız var,
  Allaha şükür ki, kamal da yoxdur. (Molla Pənah Vaqif)
Top