• Bədən ən sədaqətli dostdur; hətta biz ona zülm edəndə də, o bizi tərk etmir, ta-a biz onu tərk edənədək. (Əbu Turxan)
 • Bədən nəfsi deyil, nəfs bədəni idarə edir. (Ş.Y. Sührəvərdi)
 • Bədən ruhsuz qalanda ayrılığa dözməyib xiffətdən çürüyür. (Əbu Turxan)
 • Bədəni öldürənlərdən çox, ruhu öldürənlərdən qorxun. (Platon)
 • Bədənlə birləşəndə ruh əqldən ayrılmış olur; bu məqamda əql insanı tərk etməsə,yenidən əlini uzadıb ruhu öz məqamına qaldıra bilər. (Əbu Turxan)
 • Bəsirət gözü açılana qədər insan dünyanı bədənin gözü ilə dərk etməyə çalışır. (Əbu Turxan)
 • Bəzən bir dəqiqəlik həzz ömürlük iztirabların səbəbi olur. (Viland)
 • Bütün ömür boyu ruh yandıqca səpələnir, paylanır və onun qığılcımları münbit mühitlərə düşərək neçə-neçə yeni həyatların başlanğıcına çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Ehtiras – bədənin ruha, ruhun bədənə çevrilmək əzmidir. (Əbu Turxan)
 • Ehtiras – yelkənli gəmini hərəkətə gətirən külək kimidir, hərdən gəmini batıra bilər, amma onsuz üzmək də mümkün deyil. (Volter)
 • Ehtiras ağlı üstələyəndə dünyada qlobal istiləşmə baş verir. (Tur Xander)
 • Ehtiras damla-damla toplanır və əgər damla ikən uzaq dura bilməsən, selə çevriləndə qarşısında durmaq çətin olur. (Əbu Turxan)
 • Ehtiras ona görə yaradıcılığın mənbəyidir ki, ruh ilə bədən ehtiras məqamında birləşir. (Əbu Turxan)
 • Ehtirasını idarə et, yoxsa o səni idarə edər. (Epiktet)
 • Əldən getməyincə dəyərini anlaya bilməyəcəyimiz iki şey var: sağlamlıq və gənclik. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
 • Ən pis xəstəlik qorxaq xəstəlikdir; həkimi görəndə gizlənir. (Əbu Turxan)
 • Ən qorxulu qəzəb səbirli adamın qəzəbidir. (Con Drayden)
 • Əqlə yiyələnmək yox, əql vasitəsilə biliklərə yiyələnmək lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Fəzilət ruhun sağlamlığı, sağlamlıq bədənin fəzilətidir. (Prudon)
 • Güclü ehtiras o vaxta qədər faydalıdır ki, insan onu idarə etmək əzmində olsun; nəzarətdən çıxanda onun ilk qurbanı insan özü olur. (Əbu Turxan)
 • Həmişə həzz almaq həzz almamaq kimidir. (Volter)
 • Hər bir həzzin ən sevincli məqamı qurtaranda üzə çıxır. (Kiçik Seneka)
 • Hərənin öz əqli olmur; əql universaldır, sadəcə kim onun qanadlarında daha uzağa uça bilirsə, o da yeni biliklər fəth edir. (Əbu Turxan)
 • Həzm olunmayan yemək onu yeyən adamı yeyir. (Əbül Fərəc)
 • Həzz almaq ümidi həzzin özü qədər xoşdur. (Uilyam Şekspir)
 • İnsan bədəni dünyanın, kainatın bir zərrəsi olduğu halda, insan ruhu dünyanı, kainatı ehtiva etmək qüdrətindədir! (Əbu Turxan)
 • İnsan yediyinin hesabına yox, həzm etdiyinin hesabına yaşayır. Bu qayda həm ağıla, həm də bədənə aiddir. (Bencamin Franklin)
 • İnsanı onun cəsədində axtaranlar alovun nişanələrini küldə axtaranlar kimidir. (Əbu Turxan)
 • İnsanın ruhun iki qütbü arasında hansı məqamda qərar tutması əqldən asılı olur. (Əbu Turxan)
 • İradə zəif olanda, ağıl başqasının qulluqçusuna çevrilir. (Əbu Turxan)
 • İstəklər əhvaldan və şəraitdən asılı olaraq dəyişir. Məqsəd isə ağıla əsaslandığı üçün sabit qalır. Ona çatmaq üçün isə neçə-neçə istəklərdən imtina etmək lazım gəlir. (Əbu Turxan)
 • Könül xoşluğu bədənin daha yaxşı vəziyyəti üçün şərtdir. (Platon)
 • Könüllərin birləşmək əzmi insani mahiyyətin, bədənlərin birləşmək istəyi isə heyvani başlanğıcın əlamətidir. (Əbu Turxan)
 • Maddi dünyanın sifarişlərinə həddindən artıq aludə olanda insan öz ruhani başlanğıcını unudur. (Əbu Turxan)
 • Mədə çox dolanda ürəyi sıxışdırır. (Əbu Turxan)
 • Məgər ruhunuzu oxşayan bu ud həmin o ağac deyilmi ki, əvvəlcə bıçaqla oyulub?! (Əmin ər-Reyhani)
 • Mütləqi də, mahiyyəti də, sonsuzluğu və əbədiyyəti də insan ancaq ruhunun ənginliyində tapa bilər. (Əbu Turxan)
 • Nəfs bədənin sükanıdır. (Ş.Y. Sührəvərdi)
 • Nəfs instinktdən başlayır, əqldə bitir. (Tur Xander)
 • Nəfsi bir dəfə boğmaq asandır, amma o, səni zəif məqamda yaxalayana qədər hər dəfə yenidən qayıdır. (Əbu Turxan)
 • O qədər çox yemə ağırlıq etsin,
  O qədər ac qalma, can əldən getsin. (Sədi Şirazi)
 • Öz iradənin ağası, öz vicdanının qulu ol! (Mariya Ebner-Eşenbax)
 • Öz ruhumuzla başqalarını canlandırmaq onlara sahib olmaq deməkdir. (M. Unamuno)
 • Öz ruhunun dərinliklərinə baş vur ki, o zaman hər gün yeni üfüqlər açacaq, ayaq dəyməmiş torpaqlar, dumduru çaylar, hələ heç kimin görmədiyi səmalar, yeni ulduzlar, yeni kəhkəşanlar kəşf edəcəksən. (M. Unamuno)
 • Özünü nəfsin ixtiyarına buraxanlar – ağıla, ancaq ağılla yaşayanlar isə özünə xəyanət edir. (Əbu Turxan)
 • Qəzəbin alovu ilk əvvəl sahibini yandırar. Sonrakı qığılcımı düşmənə ya çata, ya çatmaya... (Avraam Linkoln)
 • Qüdrət əqllə ruhun ittifaqındadır; ayrılıqda əql ağıla, ruh – ehtirasa çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Qüvvətli ruh zəifləmiş bədəni xilas edir. (Hippokrat)
 • Ruh nə qədər çox verirsə, o qədər zəngin olur. (M. Unamuno)
 • Ruh sanki alternativ ruhlar sistemidir.
  İnsan onların matrisasıdır. (Tur Xander)
 • Ruhu yenməyin ən asan yolu nəfsə meydan açmaqdır. (Əbu Turxan)
 • Ruhun əqldən ayrılması iki cür ola bilər: birincisi, ruh göylərə yüksəlir və öz ilahi mənşəyinə qayıdır; ikincisi, yerə enir və bədənlə onu bağlayan məqamda qərar tutur. (Əbu Turxan)
 • Ruhun sabitliyi ancaq ağıl ilə nəfsin müvazinəti sayəsində mümkün olur. (Əbu Turxan)
 • Ruhun təntənəsi bədənin inkarı üzərində qurulmamalıdır. (Əbu Turxan)
 • Sağalmağın şərtlərindən biri sağalmaq istəməkdir. (Kiçik Seneka)
 • Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. (El hikməti)
 • Sağlamlıq təvazökardır, xəstəlik isə özünü tez biruzə verir. (Əbu Turxan)
 • Şüur nəfsin özünü ələ almasıdır. (Berqson)
 • Təqva qədər əsrarəngiz bir duyğu yoxdur. (Əbu Turxan)
 • Yaşadığımız həyatda söz sahibi olmaq istəyiriksə, ruhani yaşantıların enerjisi həyatımıza cəlb olunan ictimai mühiti işıqlandırmaq və canlandırmaq üçün yetərli olmalıdır. (Tur Xander)
Top