• Ancaq azadlığın bir qismindən könüllü imtina edənlər azad ola bilərlər. (Əbu Turxan)
 • Ancaq hansı isə bir ideya işığında nizamlananda, bu həyatdan baş çıxarmaq və azad yaşamaq mümkün olur. Əks təqdirdə insanı qaranlıqda vurnuxmaq aqibəti gözləyir. (Əbu Turxan)
 • Artıq yükdən azad olmadan yüksəlmək mümkün deyil. (Əbu Turxan)
 • Arzularına sərhəd qoymayan insan azad ola bilməz. (Epiktet)
 • Azad olmaq – özün kimi olmaq deməkdir. (Jan Pol Sartr)
 • Azad olmuş yox, azad edilmiş qul nə edəcəyini bilməz. Ya keçmiş qulluğunun həsrətini çəkər, ya da yeni ağa axtarar. (Əbülfəz Elçibəy)
 • Azadlığa təzyiq göstərməklə ona meyli daha da gücləndirmiş oluruq. (Lev Tolstoy)
 • Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi
  İstəyirəm SƏMA kimi!
  GÜNƏŞ kimi!
  CAHAN kimi! (Xəlil Rza Ulutürk)
 • Azadlığın ən böyük düşməni beyindən çıxmayan fikirdir, çünki o, insana daxildən hakim olur. (Əbu Turxan)
 • Azadlıq dərk olunmuş zərurətdir. (Benedikt Spinoza)
 • Azadlıq ifrat dərəcəsinə çatdıqda özbaşınalığa çevrilir. (Abbasqulu ağa Bakıxanov)
 • Azadlıq sevgilimiz kimidir; bir dəfə aldatdınmı, bir də çətin dönər ... (Nazim Hikmət)
 • Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. (Heydər Əliyev)
 • Bəzən insan özünün qoyduğu qaydaların da quluna çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Birinin tam azad olması üçün hamının kölə olması lazım gəlir. (Əbu Turxan)
 • Bu dünyada yalnız dünyanın bir hissəsindən imtina etməklə yaşamaq mümkündür. (Alber Kamyu)
 • Dünyada insan düşüncəsi qədər azad olan ikinci bir şey yoxdur. (Devid Yum)
 • Dünyanın içində ola-ola dünyadan azad olmaq ən böyük məharətdir. (Məhəmməd İqbal)
 • Düzdür, yerindədir əlim-ayağım,
  Vardır bədənimdə canım da hətta,
  Ancaq bir iş var ki, yox azadlığım,
  Ağrıdır yaşamaq əsarət altda. (Cəlil Məmmədquluzadə)
 • Ən çətin əldə olunan azadlıq insanın öz keçmişindən azad olmasıdır. (Əbu Turxan)
 • Fikir azadlığı olmadan heç bir azadlıq ola bilməz. (Volter)
 • Fikir azadlığı olmadan tərəqqi mümkün ola bilməz. (Mirzə Fətəli Axundov)
 • Hamı azad olanda heç kim azad olmur. (Əbu Turxan)
 • Həddini özü məhdudlaşdıranın imkanı böyük olar. (Əbu Turxan)
 • Həqiqi azad adam həmişə ölməyə hazır olan adamdır. (Sinoplu Diogen)
 • Hürriyyət!.. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor!.. (Əli bəy Hüseynzadə)
 • İddialı adam azad ola bilməz, çünki o, öz iddialarının əsiridir. (Əbu Turxan)
 • İddiası böyük olanların nəyə nail olacaqları hələ bəlli deyil, amma bəri başdan azadlıqlarını iddialarına qurban verirlər. (Əbu Turxan)
 • İki azad adam bir yerdə azad ola bilməz. (Əbu Turxan)
 • İnsan dünya ilə tərəf-müqabil ola bilmək üçün öncə bu dünyanın təsirlərindən azad olmalıdır. (Əbu Turxan)
 • İnsan həmişə yeniliyə can atır. Lakin yeniliyə qarşı ənənəçilikdən doğan daxili müqavimət hissi də olur. Müqavimət həddindən artıq olanda – durğunluq, zəif olanda – özbaşınalıq yaranır. (Əbu Turxan)
 • İnsan öz istəkləri ilə buxovlanır, bilikləri ilə azad olur. (Əbu Turxan)
 • İnsanın simasını müəyyənləşdirən onun azadlığı yox, bu azadlığa özünün qoyduğu məhdudiyyətlərdir. (Əbu Turxan)
 • İnsanlıq olan yerdə hürriyyət olur. (Mirzə Ələkbər Sabir)
 • İstəkləri məhdudlaşdırmağın ən böyük bəhrəsi azadlıqdır. (Epikür)
 • Məhrumiyyətlərsiz qələbə yoxdur. (Əbu Turxan)
 • Milli azadlığa nail olmaq üçün milli oyanış, milli dirçəliş, milli ruhun canlanması lazımdır. (Heydər Əliyev)
 • Özünü hisslərin ixtiyarına buraxmaq vəhşi azadlığın əlamətidirsə, hissləri cilovlamaq şəxsiyyət azadlığının əlamətidir. (Əbu Turxan)
 • Özünü tapa bilmək üçün əvvəlcə kənar təsirlərdən azad olmaq lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Ruhu azad olanlar əbədiyyətin bir parçalarıdır. (Əbu Turxan)
 • Vərdişləriniz nə qədər çox olsa, azadlığınız da bir o qədər az olar. (İmmanuel Kant)
 • Verilmiş azadlıq dərəcəsindən yetərincə faydalana bilməyəndə məcburiyyət ortaya çıxır. (Əbu Turxan)
 • Xarakter insanın azadlığı üçün təbii qəfəsdir; hər bir insan ancaq bu qəfəs çərçivəsində yaşaya bilər. (Əbu Turxan)
 • Zərurət alt qatda incə quruluşla yazılanların üst qatdakı həyata daxildən müdaxiləsidir. (Əbu Turxan)
 • Zərurət bizi seçim etmək çətinliyindən azad edir. (Vovenarq)
Top