• Bir şey nə qədər cidd-cəhdlə gizlədilsə, bir o qədər tez aşkar olar. (Fransua de Laroşfuko)
  • Riyakar adamların
    qiyafəti işıq, məzmunu kölgədir. (Əbu Turxan)
  • Riyakarlıq zəiflərin silahıdır. (Əbu Turxan)
  • Simasızlıq əslində simaların çoxluğundan irəli gəlir. (Əbu Turxan)
  • Vəzifəli şəxslər öncə ətrafındakı yaltaqların xoş yalanlarına birtəhər dözür, sonra onlara vərdiş edir və tək-tük düz danışanlara birtəhər dözür. Və nə vaxtsa daha buna da dözə bilmir. (Əbu Turxan)
Top