• Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır. (Şeyx Məhəmməd Xiyabani)
 • Bir mərd ilə ağı yesən şirindir
  Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz. (Aşıq Ələsgər)
 • Bir nar ağacı var, bir də dar ağacı,
  Namərdə nar düşdü, İgidə dar ağacı. (Nəcib Fazil Qısakürək)
 • Döyüş meydanında can versə insan
  Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan. (Sədi Şirazi)
 • Mərd oğlun qəhrini çəkən mərd ana,
  Mərd igid meydanda durar mərdana. (Aşıq Ələsgər)
 • Ölümdən qorxmayan millətə ölüm yoxdur. (Şeyx Məhəmməd Xiyabani)
Top