• Adətlərə arxalanmayan qanunlar zəif olur. (Mark Tulli Siseron)
 • Bəşəri məhəbbətdən kənarda vətən sevgisi yoxdur. (Anatol Frans)
 • Bir ölkədə şair nə qədər çoxdursa, həmin ölkə düşüncə baxımından o qədər geridir. İnsanlar və millətlər yaşlandıqca şerin yerinə nəsr keçər. (Cəmil Meriç)
 • Bir sözü heç ağılınızdan çıxarmayın: Dövlət. Dövlətin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu hamımız idrak etməliyik. Dövlətsiz bir millət boşluğa düşər, küləkdə sovrulub gedər. (Aliya İzzetbeqoviç)
 • Böyük siyasətçilər bəzən aşkarda axın istiqamətində, alt qatda isə ikiqat sürətlə axına qarşı üzməli olurlar. (Əbu Turxan)
 • Böyük siyasəti kiçik hissələrə, xırda mənfəətlərə bağlamaq olmaz. (Heydər Əliyev)
 • Bu gün şüurlarda əsən xəfif meh sabah bütün cəmiyyəti sarsıdan qasırğaya çevrilə bilər. (Əbu Turxan)
 • Bugünkü müharibədə toplar, tüfənglər deyil, hər məmləkətin ədəbiyyat və fəlsəfəsi ilə bəslənən beyinlər də ayrıca haizi-əhəmiyyətdir. (Hüseyn Cavid)
 • Bütün sosial orqanizmlərin canlı məxluqlar kimi özünüqoruma instinkti var. (Tur Xander)
 • Demokratiya insanların şüurunda dəyişiklik deməkdir. Bu dəyişiklik inqilabla olmur, təkamül yolu ilə, tədricən gedir. (Heydər Əliyev)
 • Deyirlər siyasət ikinci qədim peşədir.
  Ancaq mən bu nəticəyə gəlmişəm ki, birincidən
  o, çox şeylər əxz eləyib. (Reyqan)
 • Dövlət adamının ürəyi başında olmalıdır. (Napoleon Bonapart)
 • Dövlət iki şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda və günahsıza cəza veriləndə. (Heydər Əliyev)
 • Dövlət müəyyən ideologiya əsasında fəaliyyət göstərir. Bu ideologiya milli ruha uyğun gəlirsə, deməli, o, milli dövlətdir, gəlmirsə, millətlə dövlət arasında qarşıdurma labüddür. (Tur Xander)
 • Dövlət Vətəni təcəssüm etdirəndə vətəndaşla Vətən arasında əks əlaqə münasibəti yaranır ki, bu da övlad-valideyn münasibətini xatırladır. (Əbu Turxan)
 • Dövlətçilik hər bir şəxsin qəlbində olmalıdır. (Heydər Əliyev)
 • Dövlətlər ancaq yaxşı ilə yamanı bir-birindən seçə bilməyəndə məhv olur. (Antisfen)
 • Dövlətlər də insanlar kimidir, çünki onlar da insan xarakterindən yaranırlar. (Platon)
 • Dünya tarixində ən böyük hünər və qəhrəmanlıqlar vətən naminə edilib. (Jan Jak Russo)
 • Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar. (Heydər Əliyev)
 • Ən böyük şəxslər özündən çox, mənsub olduğu xalqı düşünən, onun xoşbəxtliyi yolunda həyatını verən insanlardır. (Mustafa Kamal Atatürk)
 • Hər xalq öz aqibətinə layiqdir. (Şarl Lui Monteskyö)
 • Hər xalq öz hökmdarına layiqdir. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Hökmdarlara xidmət etmək dəniz səfəri kimidir, həm qorxusu var, həm faydası, ya xəzinə taparsan, ya dənizdə batarsan. (Sədi Şirazi)
 • İdeologiya – haradasa fəlsəfə ilə siyasətin arasındadır. (Tur Xander)
 • İdeya və iradə müəyyən sosial bazaya yiyələnəndə siyasətə çevrilir. (Tur Xander)
 • İnam və səmimiyyətdən sui-istifadə siyasətdə – məharət, mənəviyyatda – rəzalət sayılır. (Əbu Turxan)
 • Kim müsibət günü istər ona bir yar olsun
  De ki, xoş gündə özü xalqa havadar olsun. (Sədi Şirazi)
 • Millət yalnız ruhun emosional halından fəlsəfi özünüdərk məqamına yüksəlirkən əsl böyük millət olur. (Əbu Turxan)
 • Milləti sevmək odur ki, onun hər üzvünün uğuruna öz uğurun kimi sevinəsən və günahı üçün öz günahın kimi xəcalət çəkəsən. (Əbu Turxan)
 • Müharibədən fayda görənlər olmasaydı, müharibələr olmazdı. (Əbu Turxan)
 • Müharibənin yaxşısı, sülhün də pisi yoxdur. (Bencamin Franklin)
 • Nə qədər ki, siyasət mədəniyyətə müxalifdir, yazıçı da siyasətə müxalif olacaq. (M.A.Bulqakov)
 • Qocalar müharibəni elan edir, ölməyə isə cavanlar gedir. (Gerbert Quver)
 • Qövmlər layiq olduqlarışəkildə idarə olunurlar. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
 • Rəhbərlik etmək üçün gərək mənəvi haqqın olsun. (Heydər Əliyev)
 • Rüşvət bizi içimizdən yeyir. (Heydər Əliyev)
 • Sayıqlığı itirmək silahı itirməkdən betərdir. (Əbu Turxan)
 • Səndə vuruşmaq əzmi hələ qalırsa, deməli, düşmən vaxtından əvvəl sevinir. (Əbu Turxan)
 • Silah cingildəyəndə qanunlar susur. (Mark Tulli Siseron)
 • Siyasət heç vaxt poeziyanın işi ola bilməz. (İohann Volfqanq Göte)
 • Siyasət rol oynarkən, ədəbiyyat susur. (Hüseyn Cavid)
 • Siyasətdə meyar əxlaq və qanun deyil, qələbədir. (Sveyq)
 • Siyasətin ancaq başı var, ondan ürək istəməyin. (Napoleon Bonapart)
 • Sülh danışıqlarını cəsarətlə apara bilmək üçün güclü orduya malik olmaq lazımdır. (Heydər Əliyev)
 • Talan və acgözlük ancaq camaata riyakarlıq ənənəsi aşılamaq sayəsində ayaq tutub yeriyə bilir. (Dürinq)
 • Torpağı qorumasan, əkib-becərməyə dəyməz, əkib-becərməyəcəksən – qorumağa dəyməz. (Dədə Qorqud)
 • Valideynlərimiz, övladlarımız, qohumlarımız bizə əzizdir; lakin məhəbbət haqqında bütün təsəvvürlərimiz bir sözdə – Vətən sözündə birləşmişdir. (Mark Tulli Siseron)
 • Vətən sevgisi fərdi sevgidən ilahi sevgiyə yüksəliş yolunda bir məqam kimi ortaya çıxır. (Əbu Turxan)
 • Vətən sevgisi iki səviyyədə üzə çıxır: biri kortəbii surətdə – doğmalıq hissi kimi, o biri – dövlətin simasında şəxsləşən qarşı tərəfə şüurlu münasibət kimi. (Əbu Turxan)
 • Vətən sevgisi üçün hansı ölkədə doğulmaq yox, hansı ölkənin doğma olması əsasdır. (Əbu Turxan)
 • Vətəndaşlıq üçün Vətən sevgisi hələ yetərli deyil; bunun üçün dövlətçilik şüuru da tələb olunur. (Tur Xander)
 • Vətəndən məhrum olmaq yetimliyin başqa bir formasıdır. (Əbu Turxan)
 • Vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğulardır. Əgər bunlar yoxdursa, o insan mənəviyyatsızdır. (Heydər Əliyev)
 • Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır. (Heydər Əliyev)
 • Xalqın içində olmaq hələ xalqla olmaq deyil. (Əbu Turxan)
 • Xüsusi ümumidən hasil olduğu kimi, Vətənə məhəbbət də bəşəriyyətə məhəbbətdən hasil olmalıdır. (Vissarion Belinski)
 • Ya bəşəriyyət müharibələrə, ya da müharibələr bəşəriyyətə son qoyacaqdır. (Con Kennedi)
 • Yaxşı planlaşdırılmış sui-qəsdlər həmişə təsadüfən baş verir. (Əbu Turxan)
 • Zəfər zəfər deyildir, yenilən düşmən yenildiyini qəbul etməsə. (M.Klaudius)
Top