• Bir ürəkdə olmaz iki sevgili
  İki ürəklinin düz olmaz dili. (Nizami Gəncəvi)
 • Eşq-elə bir sirdir ki, gətirmək olmur dilə,
  Lakin örtmək də olmur onu min pərdə ilə. (Əbdürrəhman Cami)
 • Hər şeydə oğurluq haramdırsa, qızlar üçün oğlanın qəlbini oğurlamaq halaldır. (Məmməd Səid Ordubadi)
 • Həyat yoldaşı seçməkdə yanılmaq, bütün həyatı uduzmaq deməkdir. (Məmməd Səid Ordubadi)
 • Insana sevdiyin qədər dəyər ver,
  Dəyər verdiyin qədər sev. (Naməlum)
 • Məhəbbət odur ki, odu sönməsin
  İnsan yaşadıqca üzü dönməsin. (Nizami Gəncəvi)
 • Sevgi sevgini yaradar. (Naməlum)
 • Sevgililər üçün koma da cənnətdir. (Naməlum)
 • Sevgiyə sədd yoxdur. (Naməlum)
 • Vətən mənə oğul desə nə dərdim,
  Mamır olub qayasında bitərdim. (Məmməd Araz)
Top