• Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır. (Şeyx Məhəmməd Xiyabani)
 • Bir mərd ilə ağı yesən şirindir
  Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz. (Aşıq Ələsgər)
 • Cəbhədə qılınc, məclisdə gözəl nitqə malik olanlar qəhrəmandır. (Məmməd Səid Ordubadi)
 • Çox xırdalar bərk ayaqda qeybə çəkilir;
  Böyük dərdlə vuruşana böyük deyildi. (Məmməd Araz)
 • Döyüş meydanında can versə insan
  Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan. (Sədi Şirazi)
 • Tut ki Əli'dən miras qaldı sənə Zülfiqar,
  Səndə Əli'nin ürəyi yoxsa Zülfiqar nəyə yarar? (Cəlaləddin Rumi)
Top