• Aforizm – fikrin iki nöqtəsi arasında ən qısa məsafədir. (Norbert Hinske)
 • Aforizm bir sətirlik romandır. (Leonid Suxorukov)
 • Aforizm düşüncələrin cəbridir. (Q.Aleksandrov)
 • Aforizm universal həqiqətlərin insan həyatına proyeksiyasıdır. (Tur Xander)
 • Aforizmlər fəlsəfi mühakimələri ifadə etməyin bəlkə də ən yaxşı formasıdır. (Lev Tolstoy)
 • Aforizmlər fikir dünyasının suvenirləridir. (Tur Xander)
 • Əgər aforizm izah tələb edirsə, onda o, pis aforizmdir. (Vovenarq)
 • Müdrik söz fikrin qönçəsidir.
  Açılanda fəlsəfəyə çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Qısa yazıda fikrin variasiyaları oxucunun öz öhdəsinə buraxılır. (Tur Xander)
 • Uzun yazmaq üçün – yazmağa çox vaxt sərf edilir, qısa yazmaq üçün – düşünməyə. (Əbu Turxan)
Top