• Açıq şey gözün, örtülü şey fikrin diqqətini çəkir. (Əbu Turxan)
 • Ağıl da, qəlb də eşq atəşinin qığılcımlarıdır. (Məhəmməd İqbal)
 • Ağıl ürəyin kölgəsidir. (Eynəlqüzat Miyanəci)
 • Ağıllı bildiyinin hamısını danışmağa çalışmır, ağılsız isə bilmədiklərini də danışır. (El hikməti)
 • Ağlın qələbəsi – hissin, hissin qələbəsi – ağlın məğlubiyyətidir. (Əbu Turxan)
 • Ancaq hadisələrin dinamikası azalanda düşüncələr dərinə getməyə macal tapır. (Əbu Turxan)
 • Bəsirət gözü ariflərlə ünsiyyətdə açılır. (Əbu Turxan)
 • Beynimiz qəbul eləyə bilsin deyə gərək əvvəl ürəyimizlə inanaq. (Vilyam Ceyms)
 • Bir yerə girməzdən əvvəl oradan necə çıxacağını düşün. (Sədi Şirazi)
 • Bizə könlümüz ağlımızdan daha yaxındır. (İohann Volfqanq Göte)
 • Cəsur fikirlər ön cəbhədəki piyadalar kimidir, onlar ölür, amma qələbəni təmin edirlər. (İohann Volfqanq Göte)
 • Çox şeyi demək istəyən öz fikirlərini qısa ifadə etməlidir. (Norbert Hinske)
 • Dənizdən də böyük olub onu ehtiva etmək, onu içinə almaq, içində əritmək, o tayı görmək istəyi – bir cür duyğudur, dənizdə ərimək, itmək, onun damlası olmaq istəyi – başqa cür duyğudur. Hərəsinin öz gözəlliyi var. (Əbu Turxan)
 • Dolu başa nəyi isə danışmağın xeyri yoxdur; o daha heç kimi dinləməyəcəkdir. (Əbu Turxan)
 • Düşüncə də məşq tələb edir. Düşünməyə-düşünməyə insan düşüncəsizləşir. (Əbu Turxan)
 • Düşündüyünü həmişə deməyə borclu deyilsən, ancaq borcundur ki, dediyini hər vaxt düşünəsən. (Mişel de Monten)
 • Düşünməmək üçün o qədər şeylər düşünülüb ki... (K.Çapek)
 • Duyğu uzaq məsafələrə ancaq fikrin qanadlarında gedə bilir. (Əbu Turxan)
 • Ən geniş yayılmış inam – əqlə inamdır. (Əbu Turxan)
 • Ən müxtəlif fikirlər halqalar kimi bir-birinə calanır və tamlıq yaradır: bir də görürsən, biz özümüz də özümüz yaratdığımız bu dünyaya düşmüş oluruq. (Emerson)
 • Əqlin qüdrəti fikrin müəyyən istiqamətdə sürəkliliyində özünü göstərir. (İsaak Nyuton)
 • Əqlin səsi gur deyil, ancaq inadkardır və eşidilməyənəcən də susmaz. (Ziqmund Freyd)
 • Fikir – uzun gecənin qaranlığında ani bir parıltıdır. Amma bu parıltı hər şeydir. (Puankare)
 • Fikir cəmiyyətə çıxan kimi sahibini unudur: kim onu daha yaxşı mənimsəyərsə, – onun olur. (Əbu Turxan)
 • Fikir cövhərini odda yapmasan,
  Soyuq düşüncədən şəfqət sönəcək.
  Sevgi atəşinə hikmət qatmasan,
  Kərəmlər yanaraq külə dönəcək. (Əbu Turxan)
 • Fikir dünyasının öz ahəngi, öz ritmi, öz melodiyası var. (Əbu Turxan)
 • Fikir məntiq qəlibindən çıxıb azad nəfəs alanda duyğulanır və bir düşüncə hadisəsindən bir könül hadisəsinə çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Fikir nə qədər dəyərlidirsə, onu gerçəkləşdirmək də bir o qədər çətindir. (Balasaqunlu Yusif)
 • Fikri söyləyərkən adamların xoşuna gəlib-gəlməyəcəyini düşünməyin. (Cəmil Meriç)
 • Fikrin əsl müəllifi onu ilk dəfə deyən yox, onu ən gözəl deyəndir. (Əbu Turxan)
 • Fikrin haradadırsa, özün də oradasan. (Əbu Turxan)
 • Fikrin məntiqi ilə həyatın məntiqi heç də həmişə üst-üstə düşmür. (Əbu Turxan)
 • Göz üçün işıqlı və qaranlıq sahələr olduğu kimi, zəka üçün də işıqlı və qaranlıq sahələr vardır. (Əbu Turxan)
 • Hafizə yeganə meyar olanda təxəyyül heçə endirilmiş olur. (Tur Xander)
 • Hamı eyni cür düşünürsə, deməli, ümumiyyətlə düşünmürlər. (Norbert Hinske)
 • Hər dəfə fikirləşmək üçün daxili yüksəliş keçirmək zərurəti geniş kütləni fikir tənbəlliyinə sürükləyir. (Əbu Turxan)
 • Həyat məbədinin bünövrəsi və sütunları ağıldan tikilməlidir ki, möhkəm olsun. Arakəsmələr isə hisslərin öhdəsinə buraxıla bilər ki, rahat nəfəs almaq mümkün olsun. (Əbu Turxan)
 • Hikmət sirdaş olub qala biləydi,
  Zəngli saat kimi çala biləydi,
  Gen gündə Gün kimi aydın olanı
  Məqamda yadıma sala biləydi. (Əbu Turxan)
 • İdrakı rəmz edib bir gül sandılar,
  Aqil olanları bülbül sandılar,
  Vaxt keçdi, rəmz itdi, sonra gələnlər,
  Təkcə bülbül ilə gülü andılar. (Əbu Turxan)
 • İki fərqli iradə növü var: xarici iradə – əməli, daxili iradə isə – düşüncəni hərəkətə gətirir. Amma onlar nadir hallarda bir yerdə (eyni adamda) olurlar. (Əbu Turxan)
 • İnsan cismən bir, fikrən başqa zaman və məkanda ola bilər. (Əbu Turxan)
 • İnsan fikrin gücü ilə təbiət qüvvələrinə qalib gələ bilər və fikrin gücündən də üstün bir gücü – sevginin gücünü tapa bilər. (Əmin ər-Reyhani)
 • İstəklərimizi vaciblik dərəcəsinə görə yerləşdirən ürək, onlara rəhbərlik edən isə ağıldır. (Vovenarq)
 • Könülün hökmü altında olan ağıl – ilahi; hökmü altında olmayan ağıl isə – şeytanidir. (Məhəmməd İqbal)
 • Məftunluq ürəyin yerində olduğuna, məftunluqdan xilas ola bilməmək əqlin yerində olmadığına dəlalət edir. (Əbu Turxan)
 • Mənim fikir dünyam genişdir, arzularım isə daha genişdir. (Əmin ər-Reyhani)
 • Məntiq duyğularım sərhədidir. (Əbu Turxan)
 • Olmazmı qılıncda ağıl tədbiri
  Ağılda bir qılınc kəsəri ola? (Səməd Vurğun)
 • Özünü tapmaq üçün əvvəlcə özünü itirmək lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Qaranlığı günahlandırmaqdansa, bir şam yandır. (Konfutsi)
 • Qəlbi nurlandıran sevgi, beyni nurlandıran sezgidir. (Əbu Turxan)
 • Qüvvət üstündə varsa əqli-səlim
  Sana həp kainat olur təslim! (Hüseyn Cavid)
 • Sahibsiz fikrə sahib çıxan çox olur. (Əbu Turxan)
 • Şamını gündüz yandıran gecə qaranlıqda qalar. (Sədi Şirazi)
 • Şərqdə ağıl da hiss kimi ancaq yaxın məsafəni qət edir; uzağa getməyə nəfəsi çatmır. (Əbu Turxan)
 • Şərqdə ayrılıqda ağıl da var, hövsələ də, amma ağlın hövsələsi yoxdur. (Əbu Turxan)
 • Şərqdə ürəkdən yanmaq, Qərbdə ürəkdən düşünmək ənənəsi var. (Əbu Turxan)
 • Sonsuzluğu, əbədiyyəti məntiqlə dərk etmək mümkün olmadığı kimi, duyğu ilə də ehtiva etmək mümkün deyil. (Əbu Turxan)
 • Sümük, ət və qan ancaq fövqəladə duyğular onları hərəkətə gətirəndə fövqəladə qəhrəmanlıq göstərə bilir. (Nüaymə)
 • Şüur ruhun bu dünya ilə bağlantısıdır. (Əbu Turxan)
 • Tənbəlliyin ən çox yayılmış növü fikir tənbəlliyidir. (Əbu Turxan)
 • Vəcd şimşək kimidir. Ani olaraq bütün qaranlıqları yox edir. (Əbu Turxan)
 • Viruslardan daha qorxulusu immunitetin yoxluğudur. (Tur Xander)
 • Yuxuda hisslər daha canlı olur, çünki cismani yükdən azaddır. (Əbu Turxan)
 • Zamanı çatan bir fikrin gücünə heç ordu da tab gətirə bilməz. (Viktor Hüqo)
 • Zəka o zaman bizi idarə edir ki, faktı düşüncələrimizin predmetinə çeviririk. (Emerson)
Top